Dr. Varga József: 2024. január 1-től új Presbitérium működik a Tatai Református Egyházközségben (Gondolatok a december 17-i presbiteri megerősítés és eskü kapcsán)

2023. december 17 Írta: Szabó Előd

„Ő azt választja ki, akit jónak lát. Nem azt nézi, amit az emberek, akik azt nézik, ami a szemük előtt van, az Úr azt nézi, ami a szívekben van.” (1Sám. 16:7)

Református Egyházunk gyülekezeteiben a 2023. évben kiemelkedően fontos eseményként presbiterválasztásra került sor, amelynek során a gyülekezetek 6 évre főgondnokot, presbitereket, pótpresbitereket választottak.

A Tatai Református Egyházközség Presbitériuma az egyházmegyei közgyűlés által jóváhagyott döntésével elhatározta, hogy az eddigi 28 fős létszámát 2024. január 1-től kezdődően 12 főre csökkenti és ennek megfelelően került sor gyülekezetünkben is a presbiterválasztás előkészítésére.

A több hónapot átívelő folyamat során gyülekezeti közösségünk bibliaórákon, kiscsoportos találkozások során, presbiteri gyűléseken, számos alkalommal foglalkozott a választási eljárással összefüggő feladatokkal, a következő hat év gyülekezeti működési szerkezetével, a presbiteri szolgálattal és a jelöltállítással kapcsolatos elvárásokkal, kérdésekkel.

A gyülekezetünk jövőjét is befolyásoló új Presbitérium létrehozása érdekében lefolytatott sok beszélgetés, felelősségteljes együtt gondolkodás, a teljes választási folyamat, keresztyén elkötelezettségünket, összetartozásunk érzését, az egymás és gyülekezetünk iránti bizalmat és felelősségérzetet erősítette.

Hála és köszönet minden gyülekezeti testvérünknek, akik eddig presbiterként szolgálták közösségünket, de a továbbiakban már nem ezen a módon vesznek részt gyülekezeti céljaink közös építésében, és mindazoknak, akik gyülekezetünk közgyűlésének Isten akaratát kifejező döntése alapján presbiteri szolgálatra kötelezték el magukat!

Egyházközségünk választói közgyűlése a következő személyeknek szavazott nagy tisztességet jelentő, de egyben kiemelt felelősséget eredményező bizalmat az elkövetkező 6 évre presbiteri, pótpresbiteri, főgondnoki tisztségben teljesítendő szolgálat ellátására:

Presbiterek: Dr. Becker Tibor, Erdei Gyula, Gábriel Tamás, Köblös István, Nágelné Csere Ágnes, Retkes Gábor, Szabó Bálint, Szaladosné Popovics Kinga, Vadász Ferenc, Dr. Varga József

Pótpresbiterek: Dr. Cseh Tamás, Horváth Róbert

Főgondnok: Dr. Varga József

Gyülekezetünk valamennyi tagjának, lelkipásztorainknak, minden szolgálattevőnek, de különösképpen a most kiválasztott vezetőknek, presbitereknek elsőrendű felelőssége, hogy a jelenkor kihívásai közepette is megtartsuk és erősítsük Krisztusba vetett, békességre és egységre törekvő hitünket, amelyet hála tiszteletre méltó elődeinknek is, immár 415 éve hűségesen őriz a tatai református közösség.

Legyen bárhol is a helyünk a Világban és református közösségünkben, mindig szem előtt kell tartanunk, hogy „…a hit is halott cselekedetek nélkül.” (Jak. 2:26).

Reményeim szerint a Tatai Református Egyházközségnek az elkövetkező hat évre megválasztott presbiterei – lelkipásztorainkkal együtt – erős hitben élnek és Isten országának szívünkben történő építése érdekében vezetik majd közösségünket, életükkel, szolgálatukkal tesznek tanúbizonyságot református keresztyén hitünk értékrendje mellett.

Soha ne feledkezzünk meg arról, amit Jézus mondott tanítványainak, hogy „Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki és rendeltelek arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek”. (Ján. 15,16).

Teljes szívből azt kívánom, hogy a 2024-es új esztendőben és a további években is alázattal és rendíthetetlen elszántsággal, de mindenkor mélységes szeretettel lássa el minden hitbéli testvérünk azt a szolgálatot, amelyre Teremtő és Megtartó Istenünk őt kiválasztotta és elhívta!

Share

Továbbiak

 

Kapcsolat

c8e1e8e7a2e1dddff1f0e1b7eff6e59cc4e5f2ddf0dde8b69caeb4b5ac9cd0ddf0dda89cc7ebdfefe59cf1f0dfdd9cadb1aab8deee9cabbad0e1e8e1e2ebeab69ca4afb0a59cafb4aca9b2adb2b8deee9cabbac1e9dde5e8b69cb8dd9ce4eee1e2b99ee9dde5e8f0ebb6e4e5f2ddf0dde8bceee1e2f0ddf0ddaae4f19ebae4e5f2ddf0dde8bceee1e2f0ddf0ddaae4f1b8abddbab8abecba8986b8ecbad0e1e9ece8ebe9b69cd0ddf0dda89cc7ebdfefe59cf1f0dfdd9cadb1aab8deee9cabbad0a2ebdddff1f0e1b7f2a2dddddff1f0e1b7eeebefe59ce5e9dde4a2dddddff1f0e1b7f6b69cd0ddf0dda89ccfebe9ebe3f5e59cbea2e1dddff1f0e1b7e8dd9cf1f0dfdd9cb1aab8abecba8986b8ecbabdf69ce1e3f5e4a2dddddff1f0e1b7f6e7a2ebf1e9e8b7f6efa2e1dddff1f0e1b7e39cdeddeae7eff6a2dddddff1f0e1b7e9e8ddeff6a2dddddff1f0e1b7e9dde5b6b8deee9cabbad0ddf0dde59ccee1e2ebeee9a2dddddff1f0e1b7f0f1ef9cc1e3f5e4a2dddddff1f0e1b7f6e7a2ebf1e9e8b7f6efa2e1dddff1f0e1b7e3b8deee9cabbaadadb2acacacacb2a9acacacacacacacaca9acb0afb0b4b2adae9ca4c1eeeff0e19cbeddeae7a5b8deee9cabbaadadb3b0acacb0b3a9aeacadafaeb2b3b19ca4cbd0cca5 WM2S9ZK6P6rsy1DYJ2aLZlN24UXGV3m caesar This page part is protected against spam bots and web crawlers. In order to be displayed you need to enable Javascript in your browser, and then reload the page.