Hirdetések

Hirdetések 2024. 02. 25.

Hálaáldozatra az alkalom készen van. Adakozzunk Isten dicsőségére, hálából a tőle kapott ajándékokért, nem feledve az igének szavát: „A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezettek, mert ilyen áldozatokb...

Bővebben...

Élő közvetítés

Az istentiszteletet élőben hallgathatja az alábbi linken:

Állandó alkalmaink

ISTENTISZTELET
vas 9:00 - tóvárosi kistemplomban
vas 10:00 - tatai templomban
csüt de. - mindkét idősek otthonában
csüt du. - a kórházban

IMAÓRA

vas 18:00 - Tóvárosi imaházban.

Facebook

 

 

Imádkozzunk egyházunkért

Írta: Szabó Előd
2024. február 18

Fontosnak és szükségesnek tartjuk, hogy néhány gondolatot elmondjunk gyülekezetünk tagjainak is az elmúlt napokban kialakult helyzettel kapcsolatban. Akik követték az eseményeket, azok láthatták, hogy a református jelző egyenlőségjelet kapott a médiában, valamint a hozzászólásokban, kommentekben a pedofil jelzővel.

Share

Fiatal Felnőttek Hétvégéje

Írta: Szabó Előd
2024. február 15

Szeretettel várjuk a fiatal felnőtteket!

Jelentkezni ezen a linken lehet: https://forms.gle/pmZvmW2dwJ1HbjKEA

FIFA 7vége Fiatal Felnőttek 18-30 évesek számára2

Share

Böjti gyülekezeti hét

Írta: Szabó Előd
2024. február 13

2024 Böjt plakát 1. 1

Share

Missziós munkaterv 2024

Írta: Adminisztrátor
2024. február 02

Presbitériumunk elfogadta a 2024-es esztendőre szóló Missziói Munkatervet. A munkaterv bevezető gondolatait honlapunkon közzétettük. A teljes dokumentum ide kattintva tölthető le.

Share

Dr. Varga József: 2024. január 1-től új Presbitérium működik a Tatai Református Egyházközségben (Gondolatok a december 17-i presbiteri megerősítés és eskü kapcsán)

Írta: Szabó Előd
2023. december 17

„Ő azt választja ki, akit jónak lát. Nem azt nézi, amit az emberek, akik azt nézik, ami a szemük előtt van, az Úr azt nézi, ami a szívekben van.” (1Sám. 16:7)

Református Egyházunk gyülekezeteiben a 2023. évben kiemelkedően fontos eseményként presbiterválasztásra került sor, amelynek során a gyülekezetek 6 évre főgondnokot, presbitereket, pótpresbitereket választottak.

A Tatai Református Egyházközség Presbitériuma az egyházmegyei közgyűlés által jóváhagyott döntésével elhatározta, hogy az eddigi 28 fős létszámát 2024. január 1-től kezdődően 12 főre csökkenti és ennek megfelelően került sor gyülekezetünkben is a presbiterválasztás előkészítésére.

A több hónapot átívelő folyamat során gyülekezeti közösségünk bibliaórákon, kiscsoportos találkozások során, presbiteri gyűléseken, számos alkalommal foglalkozott a választási eljárással összefüggő feladatokkal, a következő hat év gyülekezeti működési szerkezetével, a presbiteri szolgálattal és a jelöltállítással kapcsolatos elvárásokkal, kérdésekkel.

A gyülekezetünk jövőjét is befolyásoló új Presbitérium létrehozása érdekében lefolytatott sok beszélgetés, felelősségteljes együtt gondolkodás, a teljes választási folyamat, keresztyén elkötelezettségünket, összetartozásunk érzését, az egymás és gyülekezetünk iránti bizalmat és felelősségérzetet erősítette.

Hála és köszönet minden gyülekezeti testvérünknek, akik eddig presbiterként szolgálták közösségünket, de a továbbiakban már nem ezen a módon vesznek részt gyülekezeti céljaink közös építésében, és mindazoknak, akik gyülekezetünk közgyűlésének Isten akaratát kifejező döntése alapján presbiteri szolgálatra kötelezték el magukat!

Egyházközségünk választói közgyűlése a következő személyeknek szavazott nagy tisztességet jelentő, de egyben kiemelt felelősséget eredményező bizalmat az elkövetkező 6 évre presbiteri, pótpresbiteri, főgondnoki tisztségben teljesítendő szolgálat ellátására:

Presbiterek: Dr. Becker Tibor, Erdei Gyula, Gábriel Tamás, Köblös István, Nágelné Csere Ágnes, Retkes Gábor, Szabó Bálint, Szaladosné Popovics Kinga, Vadász Ferenc, Dr. Varga József

Pótpresbiterek: Dr. Cseh Tamás, Horváth Róbert

Főgondnok: Dr. Varga József

Gyülekezetünk valamennyi tagjának, lelkipásztorainknak, minden szolgálattevőnek, de különösképpen a most kiválasztott vezetőknek, presbitereknek elsőrendű felelőssége, hogy a jelenkor kihívásai közepette is megtartsuk és erősítsük Krisztusba vetett, békességre és egységre törekvő hitünket, amelyet hála tiszteletre méltó elődeinknek is, immár 415 éve hűségesen őriz a tatai református közösség.

Legyen bárhol is a helyünk a Világban és református közösségünkben, mindig szem előtt kell tartanunk, hogy „…a hit is halott cselekedetek nélkül.” (Jak. 2:26).

Reményeim szerint a Tatai Református Egyházközségnek az elkövetkező hat évre megválasztott presbiterei – lelkipásztorainkkal együtt – erős hitben élnek és Isten országának szívünkben történő építése érdekében vezetik majd közösségünket, életükkel, szolgálatukkal tesznek tanúbizonyságot református keresztyén hitünk értékrendje mellett.

Soha ne feledkezzünk meg arról, amit Jézus mondott tanítványainak, hogy „Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki és rendeltelek arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek”. (Ján. 15,16).

Teljes szívből azt kívánom, hogy a 2024-es új esztendőben és a további években is alázattal és rendíthetetlen elszántsággal, de mindenkor mélységes szeretettel lássa el minden hitbéli testvérünk azt a szolgálatot, amelyre Teremtő és Megtartó Istenünk őt kiválasztotta és elhívta!

Share

Házasrandi

Írta: Adminisztrátor
2023. november 23

hazasrandi-fejlec

 

2024. január 13-án ismét elindul házasság megújító sorozatunk, melyre szeretettel hívjuk a házaspárokat. Fiatalokat és régebbi házasokat egyaránt invitálunk ezekre az estékre.

A résztvevőknek minden alkalommal lehetőségük nyílik a házasság egy-egy fontos kérdéskörét Isten igéje mentén körbejárni, majd a témát kettesben egy finom desszert mellett megbeszélni, feldolgozni. Szeretnénk mindehhez meghitt, hangulatos légkört teremteni.

Az alkalmakat január 13. és március 9. között tartjuk 7 alkalommal szombat esténként 18:30-tól 20:30-ig. Az időpontok: január 13, 20, 27. február 17., 24., március 2., 9.

A sorozat vezetője: Nagy Krisztina lelkipásztor.

Helyszín: Tata, Kocsi utca 15. A Tatai Református Egyházközség gyülekezeti terme.

A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, a jelentkezési lap ide kattintva érhető el.

Jelentkezési határidő: 2024. január 8.

A sorozat részvételi díja páronként 20 000 Ft (10000 Ft/fő), melynek első részét az első alkalom előtt a helyszínen kell befizetni. A részvételi díj második részének befizetésére személyesen lesz lehetőség a 3-4. alkalmon. Akinek anyagi gondot okoz a részvételi díj és csak ez tartaná távol, kérem külön e-mailban jelezze ezt nekem!

További információkkal szívesen állnak rendelkezésre:
Nagy Krisztina személyesen, vagy e-mailen: nagykrisztitata@gmail.com
Fábián-Lukács Jutka telefonon: 30/568-0058

hazasrandi-fejlec

Share

Tóvárosi délelőtt

Írta: Szabó Előd
2023. november 16

Tóvárosi4

Share

Továbbiak

 

Kapcsolat

fe171e1dd8171315272617ed252c1bd2fa1b281326131eecd2e4eaebe2d206132613ded2fd2115251bd227261513d2e3e7e0ee1424d2e1f006171e17182120ecd2dae5e6dbd2e5eae2dfe8e3e8ee1424d2e1f0f71f131b1eecd2ee13d21a241718efd41f131b1e2621ec1a1b281326131ef224171826132613e01a27d4f01a1b281326131ef224171826132613e01a27eee113f0eee122f0bfbcee22f006171f221e211fecd206132613ded2fd2115251bd227261513d2e3e7e0ee1424d2e1f006d8211315272617ed28d8131315272617ed2421251bd21b1f131ad8131315272617ed2cecd206132613ded205211f21192b1bd2f4d8171315272617ed1e13d227261513d2e7e0eee122f0bfbcee22f0f32cd217192b1ad8131315272617ed2c1dd821271f1eed2c25d8171315272617ed19d21413201d252cd8131315272617ed1f1e13252cd8131315272617ed1f131becee1424d2e1f0061326131bd204171821241fd8131315272617ed262725d2f7192b1ad8131315272617ed2c1dd821271f1eed2c25d8171315272617ed19ee1424d2e1f0e3e3e8e2e2e2e2e8dfe2e2e2e2e2e2e2e2dfe2e6e5e6eae8e3e4d2daf724252617d2f413201ddbee1424d2e1f0e3e3e9e6e2e2e6e9dfe4e2e3e5e4e8e9e7d2da010602db Ddotqfy7cmFtqEGCzjPDPXBjfvpsoRY1 caesar This page part is protected against spam bots and web crawlers. In order to be displayed you need to enable Javascript in your browser, and then reload the page.