A Tatai Református Egyházközség Elnökségének és Lelkész-gondnoki Bizottságának nyilatkozata

2020. máj. 15 Írta: Szabó Előd

Annak ellenére, hogy a koronavírussal kapcsolatos kormányzati szabályozások nem változtak, elmúlt heti nyilatkozatával ellentétesen Zsinati Elnökségi Tanácsunk a „vidéki” templomok megnyitását javasolja abban az esetben, „hogyha a közösségi kapcsolattartás biztonságát az illetékes hatóságok nem szigorítják” és az egyházközségek elnökségének „felelős döntése szerint, az előírt higiéniai és biztonsági szabályok betartásával” kerül sor az istentiszteletekre.

Mindezeket figyelembe véve döntöttünk a nyilvános istentiszteletek ismételt megtartásáról 2020. május 24-től kezdődően.

Az istentiszteletek lebonyolításával kapcsolatos intézkedések és védekezési szabályok a következők:

1.     Egyházközségünk egységét szeretnénk a hálaadás egységében kifejezni, ezért első alkalommal (2020. május 24-től) 10 órától a Kocsi utcai templomban, a második héttől kezdődően (2020. május 31-től) a megszokott rendnek megfelelően 9 órától kistemplomunkban, 10 órától templomunkban megtartjuk istentiszteleteinket. Kérjük, hogy a technikai előkészületek miatt a kezdés előtt legalább 10 perccel érkezzenek.

2.     Tekintve, hogy a járványhelyzetben alkalmazott távolságtartási szabályok nem változtak, ezért templomunkban a karzatokat is figyelembe véve maximálisan 200 fő, kistemplomunkban maximálisan 50 fő tartózkodhat egy időben.

Egyéb gyülekezeti helyiségeinkben alkalmakat a veszélyhelyzet feloldásáig nem tartunk. Ez a korlátozás minden gyülekezeti csoport személyes találkozással járó alkalmára is vonatkozik.

3.     A templomban és kistemplomban is kötelező megtartani a védőtávolságot (1,5 m) a jelenlévők között. A közös háztartásban élők között a védőtávolságot nem kell fenntartani. A távolságtartás érdekében az ülésrendet úgy kell kialakítani, hogy templomunkban minden második padsort, kistemplomunkban minden második széksort üresen kell hagyni.

4.     A létszámkorlátozás és távolságtartás biztosításáért a gondnokok és a feladat ellátásába bevont presbiterek, gyülekezeti tagok a felelősek.

5.     Csoportosulások elkerülése érdekében valamennyi templombejáratot megnyitjuk, és azokat a szellőztetés biztosítása érdekében az istentiszteletek alatt nyitva tartjuk.

6.     A gyermekek iskolába járásának szüneteltetését elrendelő kormányzati intézkedés visszavonásáig gyermekistentisztelet és gyermekmegőrzés nem lesz.

7.     Úrvacsorai közösséget a gyülekezeti tagok személyes részvételével, további intézkedésig (a pünkösdi ünnepkörre vonatkozóan is) nem tartunk.

8.     A keresztség sákramentumát a védőtávolság kötelezettsége miatt további intézkedésig nem szolgáltatjuk ki.

9.     A konfirmációs vizsga időpontját 2020. október 18-ra, a fogadalomtétel időpontját október 25-re halasztottuk.

10.  A házasságkötések megáldására a korlátozások megszüntetéséig (2020. május 31-ig) kizárólag templomunkban van lehetőség a megfelelő védőtávolságok és óvintézkedések betartásával.

11.  A temetési istentiszteletek megtartására a megfelelő védőtávolságok és óvintézkedések betartásával kerülhet sor.

12.  Az istentiszteleteink helyszínét, és a mellékhelyiségeket az alkalom előtt és után fertőtlenítjük és szellőztetjük.

13.  A bejáratoknál kézfertőtlenítőt helyezünk el, melynek használata belépéskor kötelező.

14.  Istentiszteleteinken a fizikai érintéssel járó (kézfogás, puszi, ölelés) köszöntést nem szabad alkalmazni.

15.  Az istentiszteleteken a száj és orr eltakarása kötelező (szájmaszk, kendő, sál), kivéve a szolgáló lelkipásztort. Védőkesztyű alkalmazása ajánlott.

16.  Tekintve, hogy az éneklés közben levegőbe kerülő lehelet és pára veszélyt jelent, a gyülekezeti éneklésre istentiszteletenként kétszer (maximum 2 versszak terjedelemben) kerül sor. Az éneklés alatt a száj és orr eltakarása a szolgálattévők kivételével kötelező.

17.  Közösen használt énekeskönyvet, ifjúsági énekfüzetet, imádságos lapot istentiszteleteinken nem lehet használni. Kérjük, hogy mindenki saját énekeskönyvet hozzon magával. (Használatra javasoljuk a telefonra letölthető énekeskönyv applikációt.)

18.  A perselyadomány elhelyezésére a megszokott módon lesz lehetőség. A perselypénz megszámolását maximum 2 fő részvételével, védőkesztyűben kell végezni. Adományok befizetésére az istentiszteleteket megelőzően 20 perccel, valamint az istentiszteleteket követően lesz lehetőség. Az adományok átvételét védőkesztyűben kell elvégezni.

19.  A 10 órás, templomi istentiszteletet a veszélyhelyzet feloldásáig az interneten keresztül élőben közvetítjük mindazok számára, akik valamilyen oknál fogva nem tudnak részt venni istentiszteleteinken.

Hálát adunk Istennek, hogy bár az óvintézkedések türelmet és gondosságot igényelnek, de visszatérhetünk templomainkba. Ugyanakkor tudjuk, hogy felelősséggel tartozunk az emberi élet védelméért gyülekezeti közösségeinkben és egész országunkban is.

Imádkozzunk azért, hogy a mi Istenünk óvjon Bennünket, abban a reménységben, amit a zsoltáros is megfogalmazott: „Ha az Urat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátradhoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben.” (91. Zsoltár 9-12. verse)

A Tatai Református Egyházközség Elnöksége és Lelkész-gondnoki Bizottsága

Share

Továbbiak

 

Kapcsolat

718a91904b8a86889a998a60989f8e456d8e9b869986915f45575d5e5545798699865145709488988e459a99888645565a53618797455463798a918a8b94935f454d58594e45585d55525b565b6187974554636a92868e915f456186458d978a8b624792868e9199945f8d8e9b8699869165978a8b99869986538d9a47638d8e9b8699869165978a8b99869986538d9a6154866361549563322f619563798a92959194925f45798699865145709488988e459a99888645565a53618797455463794b9486889a998a609b4b8686889a998a609794988e458e92868d4b8686889a998a609f5f45798699865145789492948c9e8e45674b8a86889a998a609186459a998886455a5361549563322f619563669f458a8c9e8d4b8686889a998a609f904b949a9291609f984b8a86889a998a608c4587869390989f4b8686889a998a60929186989f4b8686889a998a6092868e5f618797455463798699868e45778a8b9497924b8686889a998a60999a98456a8c9e8d4b8686889a998a609f904b949a9291609f984b8a86889a998a608c61879745546356565b555555555b52555555555555555552555958595d5b5657454d6a9798998a45678693904e61879745546356565c595555595c5257555658575b5c5a454d7479754e 0j5sHbtTOLSPP99rzVhxih1JmiJyj caesar This page part is protected against spam bots and web crawlers. In order to be displayed you need to enable Javascript in your browser, and then reload the page.