Ádventi Arcok

2013. november 23 Írta: Szabó Előd

Gyülekezeti istentiszteletek 2013. november 25. hétfő és november 29. péntek között minden este 18 órától a Gyülekezeti Teremben (Kocsi u. 15.).

Tudunk róluk. Beszélünk róluk. Vajon mennyire ismerjük őket? Egyáltalán: megismerhetők?

November 25. hétfő – Zakariás, a pap

Vidéken élt, nem Jeruzsálemben. Szolgálatának rendje szerint töltötte ott az idejét. Látomásának élményét önmaga is kritikával, kétségekkel fogadta. Némaság, majd a lelke mélyéből feltörő öröm...

„Zakariás éneké"-t elmondja Molnár Dorottya gimnáziumi tanuló.

A szolgálatot Csákai László szomódi lelkipásztor végzi.

November 26. kedd – József, az ács

Betlehemi származását követően hogyan került Názáretbe? Hogyan engedte meggyőzni magát az angyal szavára? Keserű ,,beletörődés" helyett aktív, cselekvő választ adott: vállalta Máriát, vállalta a gyermeket, a gondjukat viselte, amíg csak tehette. Mikor és hová tűnt el a szemünk elől?

Reményik Sándor ,,József, az ács, Istennel beszél" c. versét elmondja Márkus Bence gimnáziumi tanuló.

A szolgálatot Márkus Gábor lelkész-tanár végzi.

November 27. szerda – Mária, az „Úr szolgáló leánya"

Az engedelmes elfogadás bibliai példaképe: „történjen a te szavad szerint". Karácsony éjszakájától a golgotai keresztig – néha ellentmondásos módon – volt kísérője Jézus életének, halálának, feltámadásának és a Szentlélek kiáradásának. Vajon mit fedezhetünk fel az arcán? Mit rejtenek a legbelső gondolatai?

„Mária éneké"-t elmondja Cseh Nóra gimnáziumi tanuló.

A szolgálatot Valkiné Gúthy Éva dunaalmási lelkipásztor végzi.

November 28. csütörtök – Keresztelő János

Idős szülei, Zakariás és Erzsébet vajon meddig kísérték, meddig kísérhették a fejlődését, az életét? Hogyan került ,,a pusztába"? Ott vajon kikkel találkozott? Határozott – néha megrázóan megdöbbentő üzenete, a megtérésre figyelmeztető és hívó szava milyen hatást váltott ki hallgatóiból: kereső lelkekből, jámbor zarándokokból, képzett írástudókból, és milyent koronás főkből? Miközben Jézus munkásságát, Jézus működését figyelte, vajon megmaradt-e útkészítőként, vagy bizonytalan kételkedővé vált?

Bódás János ,,Útjelző tábla" c. versét elmondja Sikrai Zita gimnáziumi tanuló.

A szolgálatot Máté László komáromi esperes-lelkipásztor végzi.

November 29. péntek – Jézus

„Életem legmélyebb vermében vergődtem. A Hold bujkáló fényében egy töviskoronás arc tekintett rám. Nem szólt egy szót sem. Mellém ereszkedett. Intett: a vállára állva megmenekültem. Ő ott maradt – helyettem". Bölcs tanító? Csodás gyógyító? Az elveszettek megmentője? A világ megváltója? Az életem megszabadítója? Isten Fia? Emberfia?

Ady Endre „Jézus" c. versét elmondja Kéringer Kata, gimnáziumi tanuló.

A szolgálatot Márkus Dániel, a dunaalmási intézet lelkipásztora végzi.

A következő vasárnapon, December 1-én 9,00-kor a Tóvárosi, 10,00-kor a tatai istentiszteleteken az Úr szent asztalát megterítjük, és ádvent első vasárnapján együtt élhetünk az Úr szent vacsorájával.

Share

Továbbiak

 

Kapcsolat

9fb8bfbe79b8b4b6c8c7b88ec6cdbc739bbcc9b4c7b4bf8d73858b8c8373a7b4c7b47f739ec2b6c6bc73c8c7b6b4738488818fb5c5738291a7b8bfb8b9c2c18d737b86877c73868b83808984898fb5c573829198c0b4bcbf8d738fb473bbc5b8b99075c0b4bcbfc7c28dbbbcc9b4c7b4bf93c5b8b9c7b4c7b481bbc87591bbbcc9b4c7b4bf93c5b8b9c7b4c7b481bbc88f82b4918f82c391605d8fc391a7b8c0c3bfc2c08d73a7b4c7b47f739ec2b6c6bc73c8c7b6b4738488818fb5c5738291a779c2b4b6c8c7b88ec979b4b4b6c8c7b88ec5c2c6bc73bcc0b4bb79b4b4b6c8c7b88ecd8d73a7b4c7b47f73a6c2c0c2baccbc739579b8b4b6c8c7b88ebfb473c8c7b6b47388818f82c391605d8fc39194cd73b8baccbb79b4b4b6c8c7b88ecdbe79c2c8c0bf8ecdc679b8b4b6c8c7b88eba73b5b4c1bec6cd79b4b4b6c8c7b88ec0bfb4c6cd79b4b4b6c8c7b88ec0b4bc8d8fb5c5738291a7b4c7b4bc73a5b8b9c2c5c079b4b4b6c8c7b88ec7c8c67398baccbb79b4b4b6c8c7b88ecdbe79c2c8c0bf8ecdc679b8b4b6c8c7b88eba8fb5c5738291848489838383838980838383838383838380838786878b898485737b98c5c6c7b87395b4c1be7c8fb5c573829184848a878383878a808583848685898a88737ba2a7a37c a25lDOGsDRz3cZGsxVwFkogTIeqpgOmF caesar This page part is protected against spam bots and web crawlers. In order to be displayed you need to enable Javascript in your browser, and then reload the page.