Erkölcstan (etika) - vagy református hit, - és erkölcstan

Bizonyára hallottak már arról, hogy a nemzeti köznevelési törvény szerint 2013. szeptember elsejétől minden első és ötödik évfolyamban kötelezően bevezetik az erkölcstan tantárgyat. Ez egy órarendbe beépített új tantárgyként jelenik meg az iskolákban felmenő rendszerben, mely etikai és erkölcsi kérdéseket jár majd körbe.

Mivel a jogszabály lehetőséget ad arra, hogy az erkölcstan tantárgy helyett - a szülő döntése alapján - választható legyen az egyházak által szervezett hit és erkölcstan tantárgy, arról szeretnénk bővebb tájékoztatást adni Önöknek, miként alakul a tatai iskolákban a református hit- és erkölcstan óra.

További hasznos információkat és videó anyagokat olvashatnak és láthatnak a következő linkre kattintva: Hitaninfo oldal

Kötelező lesz-e a hit és erkölcstan?

Nem, az etika lesz kötelező, de a jogszabály értelmében helyette választható a hit és erkölcstan tantárgy.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Azt jelenti, hogy amikor az iskolában az etika óra következik, a hit és erkölcstanra jelentkezett kisgyermek hit és erkölcstan órán vesz majd részt.

Miért jó, ha a gyermekemnek a hit és erkölcstan órát választom?

Egyrészről, mert az alapműveltség része a Biblia ismerete. Másrészt a hit és erkölcstan órákon szentírási történetek alapján kerülnek elő olyan fontos témák és kérdések, amelyek feldolgozása segítheti gyermeke eligazodását az élet apróbb és nagyobb dolgiban. Így egyszerre kapnak ismeretet a Bibliról és bibliai történetekről, valamint a keresztyén értékrend alapjaival is megismerkedhetnek.

Tanulnak-e erkölcstan órán előkerülő témákról a hittanos gyermekek?

Igen, a hit- és erkölcstan része az erkölcsi nevelés is. Minden évfolyamon a bibliai történethez kapcsolódóan szóba kerülnek erkölcstani témák. Például család, barátok, kortárs csoportok hatása, lelki egészség, testi-lelki tulajdonságok, elfogadás, empátia stb.

Mit jelent a felmenő rendszer?

Azt jelenti, hogy a mindenkori első és ötödik évfolyam bekapcsolódik ebbe a rendszerbe, így négy év alatt mind a nyolc évfolyamon bevezetésre kerül az erkölcstan tantárgy.

Mikor lesz a hit- és erkölcstan óra?

Ugyanabban az órában, amikor az erkölcstan óra az iskolában. Tehát az egy osztályba járó gyermekeknek párhuzamosan lesz ez az óra.

Ki tartja a hit és erkölcstan órákat?

A helyi református egyházközség által megbízott személy: a lelkipásztor vagy református hittanoktatói végzettséggel rendelkező pedagógus.

Csak a megkeresztelt református gyermekek jelentkezhetnek hit- és erkölcstan órára?

Nem, a jelentkezés ettől független a szülők döntésén alapul. Minden kisgyermeket szeretettel várunk a hit- és erkölcstan órákra.

Mit kell tennem, ha gyermekem részére a hit és erkölcstant szeretném választani?

Nyilatkoznia kell arról, hogy a hit-, és erkölcstant választja gyermeke számára.

Hol lehet bővebb információkat kapni a tatai református hitoktatással kapcsolatban?

A hitoktatóknál, lelkészeknél, a református lelkészi hivatalban személyesen (Kocsi u. 15. 9-13 óra között, illetve istentiszteletek alkalmával), vagy telefonon : 34/380-616; illetve +30-639-65-42.

Továbbiak

 

Kapcsolat

263f4645003f3b3d4f4e3f154d5443fa2243503b4e3b4614fa0c12130afa2e3b4e3b06fa25493d4d43fa4f4e3d3bfa0b0f08163c4cfa09182e3f463f40494814fa020d0e03fa0d120a07100b10163c4cfa09181f473b434614fa163bfa424c3f4017fc473b43464e49144243503b4e3b461a4c3f404e3b4e3b08424ffc184243503b4e3b461a4c3f404e3b4e3b08424f16093b1816094a18e7e4164a182e3f474a46494714fa2e3b4e3b06fa25493d4d43fa4f4e3d3bfa0b0f08163c4cfa09182e00493b3d4f4e3f1550003b3b3d4f4e3f154c494d43fa43473b42003b3b3d4f4e3f155414fa2e3b4e3b06fa2d494749415343fa1c003f3b3d4f4e3f15463bfa4f4e3d3bfa0f0816094a18e7e4164a181b54fa3f415342003b3b3d4f4e3f15544500494f474615544d003f3b3d4f4e3f1541fa3c3b48454d54003b3b3d4f4e3f1547463b4d54003b3b3d4f4e3f15473b4314163c4cfa09182e3b4e3b43fa2c3f40494c47003b3b3d4f4e3f154e4f4dfa1f415342003b3b3d4f4e3f15544500494f474615544d003f3b3d4f4e3f1541163c4cfa09180b0b100a0a0a0a10070a0a0a0a0a0a0a0a070a0e0d0e12100b0cfa021f4c4d4e3ffa1c3b484503163c4cfa09180b0b110e0a0a0e11070c0a0b0d0c10110ffa02292e2a03 1ttHKIWSRYme5B6FtwNiZqJlEw0zB caesar This page part is protected against spam bots and web crawlers. In order to be displayed you need to enable Javascript in your browser, and then reload the page.