A Tatai Református Egyházközség Elnökségének nyilatkozata

2020. máj. 06 Írta: Szabó Előd

„Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (Timóteushoz írt második levél 1. rész 7. vers)

Többekben élhetett az a reménység, hogy a kormány rendelkezése nyomán enyhülhetnek az istentiszteletekkel, bibliaórákkal kapcsolatos korábbi rendelkezések és ismét találkozhatunk személyesen a templomban, kistemplomban, gyülekezeti termeinkben. Egyházközségünk Elnöksége, csatlakozva a Zsinat Elnökségi Tanács javaslatához, fenntartja március 17-én közzétett nyilatkozatát istentiszteleteink, közösségi alkalmaink, igazgatási testületeink üléseinek szüneteltetésével kapcsolatban.

Hálát adunk Istennek, hogy a szolgálat lehetősége a járvány első időszakában sem vétetett el tőlünk. A Szentlélek áldását érezzük abban, hogy végezhettük és végezhetjük az evangélium üzenetének hirdetését és a közösségépítés szolgálatát infokommunikációs eszközök felhasználásával.

Továbbra is imádkozunk a betegek gyógyulásáért és mindazokért, akik a járvány következtében veszítették el szerettüket. Imádkozunk az egészségügyben dolgozókért, és a felelősséget hordozó döntéshozókért.

Imádkozunk egész egyházunkért és az egyetemes Egyházért, hogy a próbatétel idején is hűségesek maradjunk a mi Urunk Jézus Krisztushoz és áldássá lehessünk az irgalmasság szolgálatában.

Továbbra is a március közepétől kezdve kialakított módon folytatjuk gyülekezeti életünket. Minden vasárnap 10 órától online követhető módon istentiszteletet tartunk (ezen csak a szolgáló lelkipásztor szűk családja – házastársa, gyermekei – valamint a kántor lehet jelen), ahol igeolvasással, imádsággal, igehirdetéssel szolgál valamelyik lelkipásztorunk. Lesz a jövő héten is hétfői áhítat, szerdai és pénteki podcast beszélgetés, csütörtöki imatéma, valamint a Tatai TV segítségével közvetített vasárnapi áhítat.

A lelkészi hivatalban személyes ügyfélfogadás továbbra sem lesz. Elektronikus levélben a hivatal@reftata.hu címen, valamint telefonon a 06-30-380-8496-os telefonszámon dr. Szabó Előd lelkipásztort lehet elérni. Kérjük, hogy figyeljék folyamatosan honlapunkat és közösségi oldalunkat, hogy helyi információkhoz juthassanak.

Dolgozunk azon, hogy igehirdetéseket juttassunk el azokhoz is, akiknek a technikai lehetőségeik korlátozottak. Kérjük gyülekezetünk fiataljait, hogy segítsenek ilyen formában is az idős gyülekezeti tagoknak.

Ebben a rendkívüli helyzetben, az életünk és egészségünk megóvását szolgáló fizikai távolságtartás kényszerű körülményei között is számos jelét tapasztalhattuk gyülekezeti közösségünk összetartozásának és reméljük, hogy ez továbbra is így marad. Kitartó türelemmel, Mindenható Istenünkbe vetett hittel, egységben és testvéri szeretettel, egymást segítve próbáljuk meg elviselni a megpróbáltatásokat.

Figyeljünk nagyon egymásra, a nehéz időkben is gondosan őrizzük meg gyülekezeti közösségünket és lehetőségeink szerint segítsük rászoruló testvéreinket, elsősorban beteg, magányos és idős egyháztagjainkat!

Imádkozzunk azért, hogy a mi Istenünk óvjon Bennünket, abban a reménységben, amit a zsoltáros is megfogalmazott: „Ha az Urat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátradhoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben.” (91. Zsoltár 9-12. verse)

A Tatai Református Egyházközség Elnöksége

Share

Továbbiak

 

Kapcsolat

0f282f2ee9282426383728fe363d2ce30b2c392437242ffde3f5fbfcf3e317243724efe30e3226362ce338372624e3f4f8f1ff2535e3f20117282f28293231fde3ebf6f7ece3f6fbf3f0f9f4f9ff2535e3f2010830242c2ffde3ff24e32b35282900e530242c2f3732fd2b2c392437242f0335282937243724f12b38e5012b2c392437242f0335282937243724f12b38fff22401fff23301d0cdff3301172830332f3230fde317243724efe30e3226362ce338372624e3f4f8f1ff2535e3f20117e9322426383728fe39e9242426383728fe3532362ce32c30242be9242426383728fe3dfde317243724efe3163230322a3c2ce305e9282426383728fe2f24e338372624e3f8f1fff23301d0cdff3301043de3282a3c2be9242426383728fe3d2ee93238302ffe3d36e9282426383728fe2ae32524312e363de9242426383728fe302f24363de9242426383728fe30242cfdff2535e3f201172437242ce3152829323530e9242426383728fe373836e3082a3c2be9242426383728fe3d2ee93238302ffe3d36e9282426383728fe2aff2535e3f201f4f4f9f3f3f3f3f9f0f3f3f3f3f3f3f3f3f0f3f7f6f7fbf9f4f5e3eb0835363728e30524312eecff2535e3f201f4f4faf7f3f3f7faf0f5f3f4f6f5f9faf8e3eb121713ec FZz1TzN2Zg3ktb4eie3nKmrceU2t caesar This page part is protected against spam bots and web crawlers. In order to be displayed you need to enable Javascript in your browser, and then reload the page.