Tóvárosi harangszentelés

2019. december 20 Írta: Dr. Varga József főgondnok

„Amit Istennek szentelünk, az Őhozzá méltó legyen!”

Karácsonyi ajándék a Tatai Református Gyülekezetnek - Megszólalt a harang a Tóvárosi Református Kistemplomban.

harang-kicsi

 

A Tatai Református Gyülekezet több évtizedes álma vált valóra 2019. Adventjének harmadik vasárnapján, amikor Református Imaházunkból immár Tóvárosi Református Kistemplommá növekedett gyülekezeti közösségi terünkben valódi harangszó hívogatta istentiszteletre a híveket.

Az előttünk járó nemzedékek, tiszteletreméltó erős református tatai családok, gyülekezetünk meghatározó személyiségeinek – akik közül sokan sajnos már nincsenek közöttünk, de a lelkünkben és a szívünkben mindig velünk vannak és hitbeli elkötelezettségükkel méltó örökséget hagytak ránk – vágya és jelenlegi gyülekezetünk tagjainak és elöljáróinak határozott szándéka is teljesült azzal, hogy az egyházközségünkben ez évben zajló - és még kisebb munkák elvégzését követően lényegében be is fejeződött - Kocsi utcai és tóvárosi külső és belső, nagy ingatlan felújítási projektjeink részeként Tóvároson gyönyörű harangtornyot építtettünk, amelybe egy csodálatosan zengő hangú, vadonatúj harang került.

Közösségünk összetartozását és erejét jól fejezi ki, hogy a tóvárosi harangtorony kizárólag a Tatai Református Gyülekezet tagjainak összefogásából, pénzbeli adományaiból valósult meg.

A Juhász György tervezőmérnök által megtervezett harangtornyot Szabó Miklós vértesszőlősi vállalkozó alkotta meg számunkra és emelte a tetőre, amelynek a kapu alatti és a tetőtérben lévő acél tartószerkezetét önzetlen felajánlásával Vida Csaba vállalkozása tervezte meg és végezte el annak beépítési munkálatait. A harangtoronyban lakozó, „Isten dicsőségére öntettek engem a Tatai Református Egyházközség hívei” feliratú harangot Gombos Miklós őrbottyáni aranykoszorús harangöntő mester készítette és emelte a helyére.

Advent harmadik vasárnapján a tóvárosi gyülekezet az evangélikus testvéreink által részünkre nyújtott több mint féléves szeretetteljes „vendégségből” – amit hálás szívvel köszönünk meg Frankó Mátyás tatai evangélikus lelkipásztor úrnak és az evangélikus közösségnek és ezt a segítséget soha nem fogjuk elfelejteni! - végre „hazatérhetett” és ezen a Tatai Református Gyülekezet számára történelminek is nevezhető napon, a Tóvárosi Kistemplomunk harangtornyában lakozó harangot gyülekezetünk vezető lelkipásztora, Dr. Szabó Előd szentelte fel az Ézsaiás próféta könyve 55. szerinti igét hirdetve: „Közeledjetek Istenhez és ő közeledni fog hozzátok!”, majd megszólalt a harang és a zsúfolásig megtelt Kistemplomban - kórusunk szolgálatával - megtartott istentiszteleten lelkipásztorunk a prédikációja keretében vezérgondolatként kiemelte: „Amit Istennek szentelünk, az Őhozzá méltó legyen!”

harang-020-kicsi

harang-029-kicsi

harang-035-kicsi

harang-021-kicsi

harang-061-kicsi

harang-057-kicsi

harang-075-kicsi

harang-081-kicsi

 

Az új harangtorony és az abban megszólaló harang jelképezi református hitünket, kitartásunkat, elkötelezettségünket és szeretetünket.Hála és dicsőség legyen a Mindenható Istennek és nagy köszönet mindazoknak, akik bármilyen módon; magas minőségű kivitelezési tevékenységgel, önzetlen fizikai, vagy szellemi munkájukkal, adományaikkal, jótékonysági esemény szervezésével és imáikkal hozzájárultak és hozzájárulnak Kocsi utcai Gyülekezeti Termünk és Tóvárosi Imaházunk (Kistemplomunk) megújításához, amelyeket őseink iránti tisztelettel, már nem csak magunknak, hanem az utánunk következő generációnak is építettünk! 

„Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát!
Őnéki mennyei karokkal együtt zengj hálát!
Zúgó harang, ének és orgona hang,
Mind az Ő szent nevét áldják!”

Dr. Varga József főgondnok

Share

Továbbiak

 

Kapcsolat

cce5eceba6e5e1e3f5f4e5bbf3fae9a0c8e9f6e1f4e1ecbaa0b2b8b9b0a0d4e1f4e1aca0cbefe3f3e9a0f5f4e3e1a0b1b5aebce2f2a0afbed4e5ece5e6efeebaa0a8b3b4a9a0b3b8b0adb6b1b6bce2f2a0afbec5ede1e9ecbaa0bce1a0e8f2e5e6bda2ede1e9ecf4efbae8e9f6e1f4e1ecc0f2e5e6f4e1f4e1aee8f5a2bee8e9f6e1f4e1ecc0f2e5e6f4e1f4e1aee8f5bcafe1bebcaff0be8d8abcf0bed4e5edf0ecefedbaa0d4e1f4e1aca0cbefe3f3e9a0f5f4e3e1a0b1b5aebce2f2a0afbed4a6efe1e3f5f4e5bbf6a6e1e1e3f5f4e5bbf2eff3e9a0e9ede1e8a6e1e1e3f5f4e5bbfabaa0d4e1f4e1aca0d3efedefe7f9e9a0c2a6e5e1e3f5f4e5bbece1a0f5f4e3e1a0b5aebcaff0be8d8abcf0bec1faa0e5e7f9e8a6e1e1e3f5f4e5bbfaeba6eff5edecbbfaf3a6e5e1e3f5f4e5bbe7a0e2e1eeebf3faa6e1e1e3f5f4e5bbedece1f3faa6e1e1e3f5f4e5bbede1e9babce2f2a0afbed4e1f4e1e9a0d2e5e6eff2eda6e1e1e3f5f4e5bbf4f5f3a0c5e7f9e8a6e1e1e3f5f4e5bbfaeba6eff5edecbbfaf3a6e5e1e3f5f4e5bbe7bce2f2a0afbeb1b1b6b0b0b0b0b6adb0b0b0b0b0b0b0b0adb0b4b3b4b8b6b1b2a0a8c5f2f3f4e5a0c2e1eeeba9bce2f2a0afbeb1b1b7b4b0b0b4b7adb2b0b1b3b2b6b7b5a0a8cfd4d0a9 S9FBqaw80bSJh0JBSZ0mAAkFaUytAlhc caesar This page part is protected against spam bots and web crawlers. In order to be displayed you need to enable Javascript in your browser, and then reload the page.