Mága Zoltán hegedűművész kirobbanó sikerű jótékonysági koncertet tartott a Tatai Református Templomban.

2018. december 01 Írta: Dr. Varga József

Mága Zoltán hegedűművész és Primarius koncertzenekara 2018. november 16-án a zsúfolásig megtöltött Tatai Református templomban mintegy 650 fős közönség előtt és örömére közel két és fél órás, felejthetetlen élményt nyújtó jótékonysági koncertet tartott.

7

A Példabeszédek Könyve 16.2-ben megfogalmazott útmutató gondolat jutott eszembe  e közösségi eseményünk kapcsán, mely szerint:

„Bízd az Úrra dolgaidat és akkor teljesülnek szándékaid!”.

Régi vágyunk és szándékunk válik valóra azáltal, hogy a Tatai Református Egyházközség fenntartásában működő Tatai Református Gimnázium tornacsarnokának építése jelentős értékű beruházás keretében – amelyhez a Dunántúli Református Egyházkerület támogatása és saját erőnk biztosítja a fedezetet –, Presbitériumunk bölcs és jövőbe mutató döntése alapján, a szükséges feltételek megteremtését követően elkezdődhetett és reményeink szerint – a kivitelezővel kötött szerződésnek megfelelően - 2019. június második felében sor kerül majd az átadására és diákjaink 2019. szeptemberében azt birtokba is vehetik.

E célunk megvalósításához ajánlotta fel önzetlen és nagylelkű segítségét Mága Zoltán művész úr a templomunkban megtartott jótékonysági koncertjével, amelynek teljes bevételét az  Tatai Református Gimnázium Tornacsarnokának építési költségeihez történő hozzájárulásként tudjuk és fogjuk felhasználni.

Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy a jótékonysági koncert felett személyes védnökséget vállaltak a Magyarországi Református Egyház Dunántúli Egyházkerületének vezetői, Steinbach József Püspök úr és Dr. Huszár Pál Főgondnok úr, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Világi Elnöke.

Mága Zoltán jótékonysági koncertjének teljes technikai előkészítése – a plakátok és a jegyek kinyomtatásától kezdve, a jegyértékesítést célzó média kommunikáción át, a koncert magas  hangtechnikai színvonaláig -, megszervezése és lebonyolítása a Tatai Református Gyülekezet számára semmiféle költséget nem jelentett, ahhoz szponzori támogatásra sem volt szükség,  és a jótékonysági koncert Egyházközségünket megillető teljes bevételét a koncert folyamán  művész úr a közönség előtt tett nyilvános bejelentésével még további 1 millió forinttal (!) megtoldotta.

Felemelő érzés és külön öröm volt számunkra hogy a templomunkban megtartott koncert során elhangzott klasszikus és népszerű zeneművek sorában a koncert csúcspontján a zenekar előadásában felhangzott gyönyörű, ősi énekünk a 42. zsoltár is, amelyet zenekari megszólalásra külön erre az alkalomra, számunkra hangszerelt Dózsa Lajos Péter zenekarvezető hegedűművész úr és amelyet a közönség együtt énekelt a zenekarral.

Hálás szívvel köszönjük Mága Zoltán hegedűművész úrnak és kitűnő zenekarának a segítségét, a közösségépítő, lelki és kulturális feltöltődést eredményező élményt és nem utolsósorban annak a református közösségünk által kitűzött cél megvalósítását segítő, a belépőjegyek bevételéből és a külön felajánlásból származó hozadékát is.

Nagyon nagy köszönetet szeretnénk kifejezni valamennyi közreműködőnek, akik hívó szavunkra tettekkel, önkéntes segítségnyújtással válaszoltak és akik a jótékonysági koncert megszervezésében, a helyszíni technikai feltételek biztosításában, a jegyértékesítésben, bármilyen kisebb, vagy éppen igen jelentős szerepet vállaltak, és segítették előkészítő, szervező munkánkat.

Köszönetet mondunk mindazoknak, elsősorban gyülekezetünk tagjainak, lelkészeinek, azon világi vezetőinek, gimnáziumunk vezetésének, a koncert belépőjegyeit megvásárló szülőknek, a mellettünk kiálló közéleti szereplőknek, a minket támogató vállalkozások tulajdonosainak és képviselőinek, magánszemélyeknek, barátainknak, a jótékonysági koncert valamennyi résztvevőjének, akik átérezve ennek a lehetőségnek a pozitív üzenetét és hatását bármilyen módon és főként a koncert jegyeinek valamennyi résztvevő általi, kivétel nélküli megvásárlásával is hozzájárultak közösségi célunk eléréséhez.

Meggyőződésünk, hogy valamennyien jó cél szolgálatába állítottuk erőforrásainkat, hiszen a gimnáziumunk tornacsarnokának felépítésével még inkább teljessé válhat az oktató- nevelő munka feltételrendszere, amelyet a Tatai Református Gimnáziumban tanuló diákok számára biztosítani szeretnénk.

Végezetül, de mindenek felett hálát adunk a Mindenható Istennek, azért hogy ezzel a lehetőséggel segítséget küldött a számunkra!

Dr. Varga József főgondnok

Share

Továbbiak

 

Kapcsolat

dcf5fcfbb6f5f1f30504f5cb030af9b0d8f906f104f1fccab0c2c8c9c0b0e4f104f1bcb0dbfff303f9b00504f3f1b0c1c5beccf202b0bfcee4f5fcf5f6fffecab0b8c3c4b9b0c3c8c0bdc6c1c6ccf202b0bfced5fdf1f9fccab0ccf1b0f802f5f6cdb2fdf1f9fc04ffcaf8f906f104f1fcd002f5f604f104f1bef805b2cef8f906f104f1fcd002f5f604f104f1bef805ccbff1ceccbf00ce9d9acc00cee4f5fd00fcfffdcab0e4f104f1bcb0dbfff303f9b00504f3f1b0c1c5beccf202b0bfcee4b6fff1f30504f5cb06b6f1f1f30504f5cb02ff03f9b0f9fdf1f8b6f1f1f30504f5cb0acab0e4f104f1bcb0e3fffdfff709f9b0d2b6f5f1f30504f5cbfcf1b00504f3f1b0c5beccbf00ce9d9acc00ced10ab0f5f709f8b6f1f1f30504f5cb0afbb6ff05fdfccb0a03b6f5f1f30504f5cbf7b0f2f1fefb030ab6f1f1f30504f5cbfdfcf1030ab6f1f1f30504f5cbfdf1f9caccf202b0bfcee4f104f1f9b0e2f5f6ff02fdb6f1f1f30504f5cb040503b0d5f709f8b6f1f1f30504f5cb0afbb6ff05fdfccb0a03b6f5f1f30504f5cbf7ccf202b0bfcec1c1c6c0c0c0c0c6bdc0c0c0c0c0c0c0c0bdc0c4c3c4c8c6c1c2b0b8d5020304f5b0d2f1fefbb9ccf202b0bfcec1c1c7c4c0c0c4c7bdc2c0c1c3c2c6c7c5b0b8dfe4e0b9 mVjmLzxFB7E8ReJJO1KmmYaItlxJqB4 caesar This page part is protected against spam bots and web crawlers. In order to be displayed you need to enable Javascript in your browser, and then reload the page.