Gyülekezeti kérdőív elemzés

2016. december 21 Írta: Szabó Elődné Melinda

Nyár elején és ősszel két kérdőívet juttattunk el gyülekezetünk tagjaihoz azzal a céllal, hogy megismerjük, miként látják belülről a gyülekezet életét, milyennek tartják istentiszteleteinket. Mindkét alkalommal nagyjából 120 kérdőív érkezett vissza. Köszönjük mindazoknak, akik időt és energiát szántak a kitöltésre!

A kérdőívek feldolgozásakor örömmel szembesültünk azzal, hogy a legbelsőbb kör véleménye jó és szép a gyülekezet életéről. Ugyanakkor köszönjük azokat a véleményeket is, amelyek rámutattak hiányosságainkra, hiszen csak ezeket látva javíthatunk a gyülekezetbe érkezők közérzetén, ráadásul így látjuk meg azokat a pontokat is, amelyek jobbításra szorulnak.

Az első kérdőív kitöltői között a 70-79 éves korosztály volt a legaktívabb, de a tizenévesektől a nyolcvanon túli korosztályig minden életkorból kaptunk válaszokat. A fejlődés és megszólítás szempontjából fontos jelzések érkeztek arra a kérdésre, hogy hogyan kerültek a templomba járók kapcsolatba a gyülekezettel. Több, mint 60%-a a válaszadóknak a családján keresztül került kapcsolatba velünk. Nagyon fontos tehát, hogy a családokat erősítsük, hiszen a gyülekezet létének a jövője ezen a színtéren dől majd el. Igyekszünk ezért a házaspárokat, a nőket és férfiakat hitben támogatni, hogy így a családi hitélet is erős lehessen. A családon belüli hitre nevelés az alapja minden további munkánknak, a keresztelésnek, a hitoktatásnak, az istentiszteleteknek, bibliaóráknak. Azt is látnunk kell, hogy a családi élet erősítése nem csupán gyülekezetünk, hanem társadalmunk egésze szempontjából kiemelt fontosságú. Egészséges lelkű gyermekek nevelése a cél, akik megismerik már egészen kicsi korban a Megváltót, Jézus Krisztust. Az előbbi jelentős csoporton túl további három lehetőséget jelölt meg a válaszadók harmada: 1. hitoktatáson, 2. temetésen, keresztelőn, esküvőn keresztül létesült a kapcsolat, illetve 3. kerestek, vagyis lelki kérdéseik voltak, amire a gyülekezet alkalmain kapták meg a választ. Fontos tehát, hogy a vasárnapi, valamint az alkalmi igehirdetések és a hitoktatás komoly szerepet kapjon a gondolkodásunkban. Örömteli volt látni azt a válaszokból, hogy a családon keresztül idejutottak minden korosztályt lefedtek, illetve a keresők, vagy más módon idekerültek is évtizedek óta, folyamatosan bekapcsolódnak a gyülekezet életébe. A kialakult diagram nagyon szép és arányos a gyülekezettel kapcsolatba kerülők szempontjából.

A „milyennek látja a gyülekezetet” kérdésre 430 jelzőt jelöltek be a válaszadók. Ennek több, mint 90%-a pozitív jelző volt, ami mutatja, hogy alapvetően azok töltötték ki a kérdőívet, akik többnyire elégedettek a gyülekezet légkörével. Viszont figyelnünk kell arra a csaknem 10%-nyi válaszra is, amelyik nem csupán a pozitív jelzőket jelölte meg. Itt az „öreges” volt a legtöbbször említett, valamint a „távolságtartó” és „zárt” jelzőkkel is többször találkozhattunk. Ezek fényében lényeges, hogy a válaszadók legtöbbje azt várja a gyülekezettől, hogy odafigyeljenek rá, hogy ismerjék, hogy törődjenek vele. Ez jelentheti a gyülekezeti élet fejlődésének másik útját. Olyan alkalmakat kell kialakítanunk, ahol a nagyobb létszám mellett is lehetőség nyílik a beszélgetésre, a személyes találkozásra. Erre nézve szeretnénk majd a hittanos gyermekeket és szüleiket elérni a vasárnapi istentiszteletet követő és megelőző kakaós-kalácsos találkozásokon, a gyülekezet „törzsgárdáját” pedig a hagyományos szeretetvendégségeken tudjuk így megszólítani.

A célunk, azon túl, hogy az örömhírt hirdetjük, hogy Jézus Krisztus üzenetét továbbadjuk, az lehet, hogy ezt minél személyesebben, minél közvetlenebbül tegyük meg, hogy megérezzék azok is, akik még nincsenek közelebbi kapcsolatban gyülekezetünkkel, hogy Isten személyesen szólít meg mindnyájunkat! Ehhez a törekvésünkhöz kérjük az előttünk álló esztendőben is Isten áldását!

Dr. Szabó Előd lelkipásztor

Share

Továbbiak

 

Kapcsolat

f20b1211cc0b07091b1a0be119200fc6ee0f1c071a0712e0c6d8dedfd6c6fa071a07d2c6f11509190fc61b1a0907c6d7dbd4e20818c6d5e4fa0b120b0c1514e0c6ced9dacfc6d9ded6d3dcd7dce20818c6d5e4eb13070f12e0c6e207c60e180b0ce3c813070f121a15e00e0f1c071a0712e6180b0c1a071a07d40e1bc8e40e0f1c071a0712e6180b0c1a071a07d40e1be2d507e4e2d516e4b3b0e216e4fa0b1316121513e0c6fa071a07d2c6f11509190fc61b1a0907c6d7dbd4e20818c6d5e4facc1507091b1a0be11ccc0707091b1a0be11815190fc60f13070ecc0707091b1a0be120e0c6fa071a07d2c6f91513150d1f0fc6e8cc0b07091b1a0be11207c61b1a0907c6dbd4e2d516e4b3b0e216e4e720c60b0d1f0ecc0707091b1a0be12011cc151b1312e12019cc0b07091b1a0be10dc6080714111920cc0707091b1a0be11312071920cc0707091b1a0be113070fe0e20818c6d5e4fa071a070fc6f80b0c151813cc0707091b1a0be11a1b19c6eb0d1f0ecc0707091b1a0be12011cc151b1312e12019cc0b07091b1a0be10de20818c6d5e4d7d7dcd6d6d6d6dcd3d6d6d6d6d6d6d6d6d3d6dad9dadedcd7d8c6ceeb18191a0bc6e8071411cfe20818c6d5e4d7d7dddad6d6daddd3d8d6d7d9d8dcdddbc6cef5faf6cf hfQmnZum2S7joaVbxEPe1iZufwjK97sr caesar This page part is protected against spam bots and web crawlers. In order to be displayed you need to enable Javascript in your browser, and then reload the page.