Kötelezően választható református hit- és erkölcstan

2015. március 18 Írta: Szabó Elődné Melinda

Kedves Szülők!

2013 szeptemberétől a köznevelési törvény értelmében lehetőség van választani, hogy gyermekük erkölcstant vagy egy adott felekezet szerinti hit- és erkölcstant tanuljon. Mi - élve törvény adta jogunkkal - biztosítjuk a református hit- és erkölcstant az iskola azon diákjai számára, akik e mellett döntenek. Hogy választásukat megkönnyítsük és segítsük, néhány tudnivalót gyűjtöttünk össze tájékoztatásul.

Mi történik egy hittanórán?

A hittanóra 40-45 perce alatt sokféle módszer és sokféle tevékenység zajlik. A csoport általában közös imádsággal kezdi és zárja az órát. A tanórák része az éneklés, mely során keresztyén gyermek- és ifjúsági énekeket, valamint Református Énekeskönyvi énekeket sajátítanak el a gyermekek. Bibliai történeteket hallgatnak meg és dolgoznak fel közösen. Ezekhez kapcsolódóan erkölcsi élethelyzeteket és szituációkat dolgoznak fel együtt. Mivel a hit- és erkölcstan tanterve projektekben gondolkodik, ezért vannak olyan órák, melyeken nincsenek új bibliai történetek, hanem egy történethez kapcsolódó téma, élethelyzet, érzés áll az egész óra középpontjában: pl. öröm, kitartás, boldogság, barátság, kapcsolatok, stb.

A hittanóra nagyon sok lehetőséget ad arra, hogy a jelenleg egyre népszerűbbé váló dráma- és élménypedagógia elemeit, többszörös intelligenciát használjuk és gyermekekre hangolt feladatlapok megoldásával, közös játékkal mélyítsük ismereteiket. A mai gyerekeket ezeken a módszereken keresztül sokkal könnyebb megfogni, figyelmüket fenntartani.

Miért jó, ha a gyermeke számára a református hit- és erkölcstan órát választja?

A hitre nevelésnek és az alapműveltségnek is szerves része a Biblia ismerete. A hit- és erkölcstan órákon szentírási történetek alapján kerülnek elő olyan fontos témák, melyek érintik és érdeklik a gyermekeket. Így egyszerre kapnak ismeretet a Bibliáról és bibliai történetekről, valamint a keresztyén értékrend alapjaival is megismerkedhetnek. Isten Igéje és a Szentháromság Isten örökkévaló üzenete áll a középpontban, mely ma is életünk alappillére lehet.

Mi a különbség az erkölcstan és a hit- és erkölcstan óra között?

Az alábbi táblázat röviden összegyűjti a különbözőségeket.

 Hit- és erkölcstanErkölcstan
Helyszíne Iskola termei vagy egyeztetés alapján az adott egyházközség termei Iskola termei
Szervezője A területileg illetékes egyházközség Illetékes iskola
Az órát tartja Gyülekezet által megbízott lelkipásztor, hitoktató Iskolai alkalmazott: tanító, etika tanár, pedagógus
Felkészítés Hit- és erkölcstan oktatói, lelkipásztori, vallástanári végzettség (4-6 év) 60 órás kötelező képzés felső tagozatban
Tartalma Felekezeti alapon hitéleti nevelés: Bibliaismeret, keresztyén értékrend és szemléletmód Konszenzus etika, világnézetileg semleges alapokon

További tájékozódásul ajánljuk a reformatus.hu/hittan weboldalt, ahol kis videók segítségével bepillanthatnak egy-egy hittanórára, fellapozhatják a használatban lévő tankönyveket és munkafüzeteket ill. még számos kérdésükre kaphatnak választ. Személyes megkeresésre is van lehetőség időpont egyeztetés függvényében. A Kőkúti Általános Iskolával és a Vaszary Általános Iskolával kapcsolatban Szabó Elődné Melinda (06-30-324-5224), a Fazekas Utcai Általános Iskolával és Jázmin Utcai Általános Iskolával kapcsolatban Papp László (30-402-2289) tud tájékoztatást adni.

Ha mindezek fényében bennünket választanak, akkor 1. osztályosként a beiratkozásnál, felsőbb évesként az iskola által adott igénylő lapon kell feltüntetni jelentkezésüket május 20-ig. Szeretettel várunk minden régi és új diákunkat a református hit- és erkölcstanórákra!

Share

Továbbiak

 

Kapcsolat

6b848b8a458480829493845a9299883f6788958093808b593f5157584f3f738093804b3f6a8e8292883f949382803f50544d5b81913f4e5d73848b84858e8d593f475253483f52574f4c5550555b81913f4e5d648c80888b593f5b803f879184855c418c80888b938e598788958093808b5f918485938093804d8794415d8788958093808b5f918485938093804d87945b4e805d5b4e8f5d2c295b8f5d73848c8f8b8e8c593f738093804b3f6a8e8292883f949382803f50544d5b81913f4e5d73458e80829493845a95458080829493845a918e92883f888c8087458080829493845a99593f738093804b3f728e8c8e8698883f61458480829493845a8b803f949382803f544d5b4e8f5d2c295b8f5d60993f84869887458080829493845a998a458e948c8b5a9992458480829493845a863f81808d8a9299458080829493845a8c8b809299458080829493845a8c8088595b81913f4e5d73809380883f7184858e918c458080829493845a9394923f64869887458080829493845a998a458e948c8b5a9992458480829493845a865b81913f4e5d5050554f4f4f4f554c4f4f4f4f4f4f4f4f4c4f535253575550513f4764919293843f61808d8a485b81913f4e5d505056534f4f53564c514f5052515556543f476e736f48 nYqNSKfvqKUZ0VDLfNmR78qfO8hiclnP caesar This page part is protected against spam bots and web crawlers. In order to be displayed you need to enable Javascript in your browser, and then reload the page.