Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket és ne tiltsátok el tőlem...

2014. november 01 Írta: Szabó Elődné Melinda

A közoktatási törvény értelmében az idei tanévben is van lehetőség a református hit- és erkölcstan választására az induló 1., 2., 5. és 6. osztályosok számára. A leendő első osztályosok a beiratkozáskor kell nyilatkozzanak döntésükről, a többi évfolyam április 20-ig választ az iskola által kiadott formanyomtatvány kitöltésével. A változásoknak köszönhetően a gyerekek órarendi keretek között vehetnek részt a hitoktatásban.

A hit- és erkölcstan órákon szentírási történetek alapján kerülnek elő olyan fontos témák, melyek érintik és érdeklik a gyermekeket. Így egyszerre kapnak ismeretet a Bibliáról és bibliai történetekről, valamint a keresztyén értékrend alapjaival is megismerkedhetnek. Isten Igéje és a Szentháromság Isten örökkévaló üzenete áll a középpontban, mely ma is életünk alappillére lehet. A bibliai történetek mellett, 5-8. évfolyamon a hit- és erkölcstan tanterv része az adott tanév történelem óráihoz kapcsolódóan egyháztörténelmi szemelvények megismertetése. Ezen órák során a gyermekek a történelem órán tanultakat is elmélyíthetik. E mellett több szempontból vizsgálhatják meg az adott történelmi korszakokat és eseményeket, illetve többlet információkat kaphatnak. Mindezeket úgy, hogy mind a bibliai történetek, mind az erkölcsi témák és az egyháztörténet esetében az ő vélhető fejlettségi szintjüket figyelembe véve, élménygazdaggá és érdekessé kívánjuk tenni az órákat.

Nem titkolt célunk, hogy az iskolai hit- és erkölcstan órákon felül a gyerekek megismerkedjenek gyülekezetünkkel, a közösségbe kerülve otthon érezzék magukat. Ezért különböző programokra és alkalmakra hívjuk őket a tanév során. Rendezünk kirándulásokat, kézműves játszóházat, karácsonyi műsort számukra és velük. Az év elejét és végét közösen kezdjük és zárjuk a templomban. Alkalmanként az istentiszteleten is részt vesznek a gyerekek egy-egy verssel, énekkel. Ezek a programok senki számára nem kötelezőek, a családok szabadon döntenek arról, hogy részt vesznek-e rajta vagy sem.

Négy tatai iskolában folynak református hit- és erkölcstanórák. A Kőkúti Általános Iskolában és a Vaszary János Általános Iskolában Szabó Elődné Melinda, a Jázmin Utcai Általános Iskolában Judea Farkas Tünde és a Fazekas Utcai Általános Iskolában Papp László tartja az órákat. A hitoktatók szívesen és örömmel adnak tájékoztatást a tantárgyról, bátran keressék őket! Szeretettel várunk minden kis és nagy gyereket a református hit- és erkölcstanórán!

Share

Továbbiak

 

Kapcsolat

e5fe0504bffefafc0e0dfed40c1302b9e1020ffa0dfa05d3b9cbd1d2c9b9edfa0dfac5b9e408fc0c02b90e0dfcfab9cacec7d5fb0bb9c8d7edfe05feff0807d3b9c1cccdc2b9ccd1c9c6cfcacfd5fb0bb9c8d7de06fa0205d3b9d5fab9010bfeffd6bb06fa02050d08d301020ffa0dfa05d90bfeff0dfa0dfac7010ebbd701020ffa0dfa05d90bfeff0dfa0dfac7010ed5c8fad7d5c809d7a6a3d509d7edfe0609050806d3b9edfa0dfac5b9e408fc0c02b90e0dfcfab9cacec7d5fb0bb9c8d7edbf08fafc0e0dfed40fbffafafc0e0dfed40b080c02b90206fa01bffafafc0e0dfed413d3b9edfa0dfac5b9ec080608001202b9dbbffefafc0e0dfed405fab90e0dfcfab9cec7d5c809d7a6a3d509d7da13b9fe001201bffafafc0e0dfed41304bf080e0605d4130cbffefafc0e0dfed400b9fbfa07040c13bffafafc0e0dfed40605fa0c13bffafafc0e0dfed406fa02d3d5fb0bb9c8d7edfa0dfa02b9ebfeff080b06bffafafc0e0dfed40d0e0cb9de001201bffafafc0e0dfed41304bf080e0605d4130cbffefafc0e0dfed400d5fb0bb9c8d7cacacfc9c9c9c9cfc6c9c9c9c9c9c9c9c9c6c9cdcccdd1cfcacbb9c1de0b0c0dfeb9dbfa0704c2d5fb0bb9c8d7cacad0cdc9c9cdd0c6cbc9cacccbcfd0ceb9c1e8ede9c2 Z316RMVNcm0KvCjrxOtSng3DSNDu8jCi caesar This page part is protected against spam bots and web crawlers. In order to be displayed you need to enable Javascript in your browser, and then reload the page.