Hirdetések 2019.03.31

logo

Kedves Testvérünk!

A vasárnapi istentiszteleten elhangzott hirdetéseket küldjük elektronikus formában.

Kiscsoportos alkalmaink

Ránk következő szerdán, április 3-án 18 órától megtartjuk nőszövetségi bibliaóránkat, amelyre várjuk a nőszövetség minden tagját.

Nyílt nap az óvodában

Április 4-én, csütörtökön 10 órától másfél órán keresztül lesz lehetősége szülőknek, nagyszülőknek, gyerekeknek arra, hogy betekintést nyerjenek óvodánk életébe. A nyílt napunkra minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Zenés istentisztelet

Következő vasárnap, április 7-én 16 órától megtartjuk zenés istentiszteletünket, amelyen Pál apostol életét követjük tovább.

Felújítások

Hirdetjük, hogy egyházkerületi támogatással felújításra kerül majd a Gyülekezeti Otthon és az Imaház. Imaházunk épületével kapcsolatban megvalósulhat az az évtizedes álom, hogy egy kis harangtorony kerüljön az épületre, és a saját harang szava hívogassa istentiszteletre az embereket. Az Imaházban megújul a teljes nagyterem és a kisterem belső tere is. A felújítási munkák azonban 4 Millió Forinttal meghaladják majd a rendelkezésre álló keretet. A pénteki napig beérkezett adományok összege 1.895.000 Forint, vagyis a tervezett összeg 47,3%-a rendelkezésre áll. Isten áldása legyen a jókedvű adakozók életén! Mindazokat, akiket Isten erre indít, kérjük szeretettel, hogy támogassák a felújítás munkáját adománnyal!

Tartós élelmiszer adományok

Talán emlékeznek még, Kedves Testvéreink, hogy tavaly tavasszal is gyűjtöttünk tartós élelmiszer adományt. Akkor az volt a fő célkitűzésünk, hogy helyben találjanak gazdát az adományok. A tatai iskolákkal együttműködve állítottunk össze egy listát, ahova az adományokat kézbesítettük. A személyes kézbesítés abban is megerősített minket, hogy az adományok jó helyre kerültek, valóban rászorulókat segítettünk vele. Istennek legyen hála az adományokért!

A mostani gyűjtés során összegyűlt adományokat húsvét után szeretnénk kézbesíteni, ezért kérjük Kedves Testvéreinket, hogy április 28-a, vasárnapig hozzák el adományaikat vagy a templomba, vagy az imaházba, vagy a lelkészi hivatalba. Az adományokhoz dobozt most is biztosít a Református Szeretetszolgálat. A kijáratnál és a szeretetpersely mellett elhelyezett cetlik segítséget nyújtanak abban, hogy mit érdemes a dobozba tenni. Ha túl nagy teher egy egész doboz megtöltése, akkor természetesen szívesen veszünk kisebb adományokat is, amiből mi állítunk össze teljes dobozokat. Ha a bevásárlás okoz nehézséget valakinek, akkor egy borítékban a szeretetperselybe dobott adományból gyülekezetünk szolgáló tagjai megoldják a bevásárlást és összeállítunk egy adomány dobozt. Ez esetben kérjük, hogy írják rá a borítékra, hogy élelmiszer adományra.

Nagyberegi Református Líceum

Az idei évben is gyűjtünk adományokat a nagyberegi, Kárpátalján található líceum támogatására. Ezeket a szeretetperselybe lehet bedobni, szintén április 28-ig. (Tóváros fehér, templom fekete persely) Az adományokat terveink szerint egy gyülekezeti küldöttség vinné el Kárpátaljára.

Kiadványok

Megvásárolható a Tóvárosi Imaházról megjelent könyv 2500 Forintos áron, a Flóris Benő rektor életéről szóló füzet pedig 500 Forintos áron.

Halottainkat hirdetjük

Eltemettük Rácz Zoltán férfitestvérünket, aki 59 esztendőt élt és a Nagykert utcában lakott. Ravatalánál a Jelenések könyve 2. részének 10. verséből hangzott fel Isten bátorító üzenete: „Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.”

Eltemettük Sajóvölgyi Frigyesné Kisék Julianna asszonytestvérünket, aki 79 esztendőt élt és a Kálvária Utcában lakott. Sírjánál a Prédikátor könyve 3. részéből hangzott fel Isten bátorító üzenete: „Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Megvan az ideje a születésnek, és megvan az ideje a meghalásnak. (…) Megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek. Megvan az ideje a szeretetnek…”

Eltemettük Vitéz Csirke István férfitestvérünket, aki 83 esztendőt élt és a Hullám utcában lakott. Ravatalánál a Zsidókhoz írt levél 13. részének 13-14. verseiből hangzott Isten vigasztaló üzenete: „Menjünk tehát Jézushoz, mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük.”

Elhunyt Fritsch Istvánné Kovács Ilona asszonytestvérünk, aki 80 esztendőt élt és a Május 1. úton lakott. Temetése holnap, április 1-jén, hétfőn 13 órától lesz az Almási úti temetőben.
 

Az Úr Jézus Krisztus legyen a mi gyülekezetünk Őriző Pásztora!
--
www.reftata.hu | e-mail | Facebook
--