Hirdetések 2018.12.09

logo

Kedves Testvérünk!

A vasárnapi istentiszteleten elhangzott hirdetések még aktuális híreit küldjük elektronikus formában.

Női bibliaóra

Pénteken, december 14-én, 18 órától a könyvtárban tartjuk meg női bibliaóránkat.

Évfordulós ünnepi istentisztelet Tóvároson

Vasárnap, december 16-án a 9 órás, tóvárosi imaházban tartandó istentiszteletünk keretében emlékezünk meg arról, hogy 70 esztendeje vásárolta meg Egyházközségünk az imaház épületét. Minden Kedves Testvérünket várjuk erre az istentiszteletünkre.

Imadoboz

Ahogyan hirdettük, létrejött egy imacsoport, melynek tagjai szívvel-lélekkel vállalták, hogy imádkozni fognak mások kéréseiért. A kijáratnál imacetliket helyeztünk el, amelyekre akár az istentisztelet után itt és most le lehet írni az imakéréseinket, vagy haza is lehet vinni és a jövő héten elhozni és bedobni az imadobozokba. Szeretnénk, ha az imacsoportban meglátnánk azt a lehetőséget, ahogyan gyülekezetként egymás terhét elhordozhatjuk és tudhatjuk, hogy nem vagyunk egyedül a problémáinkkal, többen is imádkoznak Istenhez a nevünkben. Ez az imacsoport teljesen nyitott, bárki csatlakozhat hozzá, aki kész arra, hogy mások kérését, a saját kérései mellett is Isten elé vigye. Az imacsoporthoz való csatlakozás ügyében Gábriel Dortét, vagy Erdei-Beck Anikót keressék Kedves Testvéreink!

Szeretetdoboz

Talán emlékeznek még, Kedves Testvéreink, hogy tavasszal is gyűjtöttünk tartós élelmiszer adományt. Akkor az volt a fő célkitűzésünk, hogy helyben találjanak gazdát az adományok. A tatai iskolákkal együttműködve állítottunk össze egy listát, ahova az adományokat kézbesítettük. A személyes kézbesítés abban is megerősített minket, hogy az adományok jó helyre kerültek, valóban rászorulókat segítettünk vele. Istennek legyen hála az adományokért!

A mostani gyűjtés során összegyűlt adományokat még karácsony előtt szeretnénk kézbesíteni, ezért kérjük Kedves Testvéreinket, hogy december 16-a, vasárnapig hozzák el adományaikat vagy a templomba, vagy az imaházba, vagy a lelkészi hivatalba. Az adományokhoz dobozt most is biztosít a Református Szeretetszolgálat. A tervek szerint a most összegyűlt élelmiszer felét itt Tatán juttatnánk el a már összegyűjtött címekre, a másik felét pedig a Szeretetszolgálaton keresztül küldenénk el a rászorulókhoz. A kijáratnál és a szeretetpersely mellett elhelyezett cetlik segítséget nyújtanak abban, hogy mit érdemes a dobozba tenni. Ha túl nagy teher egy egész doboz megtöltése, akkor természetesen szívesen veszünk kisebb adományokat is, amiből mi állítunk össze teljes dobozokat. Ha a bevásárlás okoz nehézséget valakinek, akkor egy borítékban a szeretetperselybe dobott adományból gyülekezetünk szolgáló tagjai megoldják a bevásárlást és összeállítunk egy adomány dobozt. Ez esetben kérjük, hogy írják rá a borítékra, hogy élelmiszer adományra.

Kiadványok érkeztek

Megérkezett a 2019-es esztendőre szóló Képes Kálvin Kalendárium, Bibliaolvasó Kalauz, Falinaptár. Ezek megvásárolhatóak az istentiszteletet követően.

Halottainkat hirdetjük

Az elmúlt héten eltemettük Varga Lászlóné Nagy Vilma Sára asszonytestvérünket, aki 88 esztendőt élt és a Komáromi utcában lakott. Ravatalánál a Jelenések könyve 14. részének 13. verséből hangzott Isten vigasztaló üzenete: „És hallottam egy hangot az égből, amely ezt mondta: Írd meg: Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. Bizony, ezt mondja a Lélek, mert megnyugszanak fáradozásaiktól, mert cselekedeteik követik őket.”

Elhunyt Hegyi János Sándor férfitestvérünk, aki 77 esztendőt élt és a Komáromi utcában lakott. Temetése ránk következő szerdán, december 12-én, 13 órától lesz a Környei úti temetőben.

Az Úr Jézus Krisztus legyen a mi gyülekezetünk Őriző Pásztora!

--
www.reftata.hu | e-mail | Facebook
--