Hirdetések 2018.10.14

hirlevel-fejlec-osz

Kedves Testvérünk!

A vasárnapi istentiszteleten elhangzott hirdetéseket küldjük elektronikus formában.

Férfi kör

Csütörtökön, október 18-án, 18 órától tartjuk meg a férfikör következő alkalmát a könyvtárban, ahová szeretettel hívjuk és várjuk a férfiakat.

Evangelizációs esték

Október 28-30. között, minden este 18 órától evangelizációs alkalmak lesznek a gyülekezeti otthonban, amelyen Végh Tamás nyugalmazott budapest-fasori lelkipásztor szolgál. Hívjuk és várjuk gyülekezeti tagjainkat ezekre az alkalmakra.

Mága Zoltán hegedűművész koncertje

2018. november 16-án 19 órától a tatai református templomban lesz Mága Zoltán hegedűművész jótékonysági koncertje, amelynek teljes bevételét a gimnázium tornacsarnokának az építésére fordítjuk. Jegyek 5 000 Forintos áron vásárolhatók a földszintre, 2 500 Forintos a karzatokra, ahonnan a koncert majd csak kivetítőn lesz látható, ezeken kívül kiemelt támogató jegyek is vásárolhatóak 20 000 Forintos áron. Jegyeket a Gimnázium pénztárában és a Lelkészi Hivatalban vásárolhatunk.

Halottainkat hirdetjük

Az elmúlt héten eltemettük Viringer Istvánné Kórósi Zsuzsanna asszonytestvérünket, aki 70 esztendőt élt és Naszályon lakott. Ravatalánál a Példabeszédek könyve 22. részének 11. verséből hangzott fel Isten bátorító üzenete: „aki szereti a szív tisztaságát, és jóindulattal beszél, annak barátja a király”.

Eltemettük Szabó Ferencné Balogh Zsuzsanna asszonytestvérünket is, aki 82 esztendőt élt és a Móricz Zsigmond téren lakott. Ravatalánál János első levelének 3. részéből (14. 16. és 18. vers) hangzott Isten vigasztaló üzenete: „Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket: (…) abból ismerjük a szeretetet, hogy Jézus az életét adta értünk; ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. (…) Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal.”
 
Az Úr Jézus Krisztus legyen a mi gyülekezetünk Őriző Pásztora!
--
www.reftata.hu | e-mail | Facebook
--