Hirdetések 2018.10.07

hirlevel-fejlec-osz

Kedves Testvérünk!

A vasárnapi istentiszteleten elhangzott hirdetéseket küldjük elektronikus formában.

Női bibliaóra

Pénteken, október 12-én, 18 órától tartjuk meg női bibliaóránkat a könyvtárban, ahová szeretettel hívjuk és várjuk nőtestvéreinket.

Zenés istentisztelet

Vasárnap, október 14-én 16 órától tartjuk meg zenés istentiszteletünket, ahol Pál apostol életének következő állomásával ismerkedhetünk meg. Hívjuk és várjuk Kedves Testvéreinket erre az istentiszteletre is.

Presbiteri gyűlés

Október 15-én, hétfőn 19 órától tartjuk meg soron következő presbiteri gyűlésünket, amelyre hívjuk és várjuk presbiter testvéreinket! Megkérjük mindazokat, akik nyomtatott formában kapják meg a meghívójukat, hogy vegyék azt át az istentiszteletet követően.

Evangelizációs esték

Október 28-30. között, minden este 18 órától evangélizációs alkalmak lesznek a gyülekezeti otthonban, amelyen Végh Tamás nyugalmazott budapest-fasori lelkipásztor szolgál. Hívjuk és várjuk gyülekezeti tagjainkat ezekre az alkalmakra.

Halottainkat hirdetjük

Az elmúlt héten eltemettük Dr. Ruttkay-Miklian Gézáné Kocsis Emőke Lídia asszonytestvérünket, aki 72 esztendőt élt és Budapesten lakott. Ravatalánál Pál apostol Timóteushoz írt második levelének a 4. részéből hangzott Isten bíztató üzenete: „végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró azon a napon; de nemcsak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését.”

Eltemettük Toma Vilmos férfitestvérünket, aki 63 esztendőt élt és a Vértesszőlősi úton lakott. Ravatalánál a Jelenések könyve 21. részéből hangzott Isten üzenete: „Isten letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.”

Eltemettük Vizkeleti Károlyné Gyimesi Ilona Zsófia asszonytestvérünket, aki 72 esztendőt élt és életének utolsó időszakában a Fényes Fasori Szociális Otthonban lakott. Ravatalánál Pál apostol Timóteushoz írt második levelének a 4. részéből hangzott Isten bátorító üzenete: „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam.”

Eltemettük Ötvös László férfitestvérünket is, aki 48 esztendőt élt és a Mocsai úton lakott. Ravatalánál a 86. zsoltárból hangzott Isten vigasztaló üzenete: „Figyelj rám, és hallgass meg, Uram, mert nyomorult és szegény vagyok! Tartsd meg életemet, mert híved vagyok én! Istenem, szabadítsd meg szolgádat, aki benned bízik!”

Elhunyt Viringer Istvánné Kórósi Zsuzsanna asszonytestvérünk, aki 70 esztendőt élt és Naszályon lakott. Temetése holnap, október 8-án, hétfőn, 15 órától lesz a Környei úti temetőben.
 
Az Úr Jézus Krisztus legyen a mi gyülekezetünk Őriző Pásztora!
--
www.reftata.hu | e-mail | Facebook
--