Hirdetések 2018.07.29

logo

Kedves Testvérünk!

A vasárnapi istentisztelet során elhangzott hirdetéseket küldjük elektronikus formában.

Nőszövetségi bibliaóra

Szerdán, augusztus 1-jén 18 órától tartjuk meg nőszövetségi bibliaóránkat a könyvtárban. Hívjuk és várjuk rá a Nőszövetség minden tagját.

Munkálatok az ifjúsági-és közösségi térben

Az elmúlt héten elkészült az ifjúsági- és közösségi tér aljzatbetonozása. Hétfőn, kedden és szerdán mintegy 20 fő segített a munkák elvégzésében. Köszönjük a fiatalok, valamint presbitereink kétkezi munkáját!

Halottainkat hirdetjük

Eltemettük Szikora József férfitestvérünket, aki 77 esztendőt élt és a Táncsics utcában lakott. Ravatalánál a Jelenések könyve 17. részéből hangzott fel Isten vigasztaló üzenete: „Ezek után láttam: íme, nagy sokaság volt ott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott; a trón előtt és a Bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak. (…) A Bárány, aki középen a trónnál van, legelteti őket, elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és Isten letöröl szemükről minden könnyet.”

Elhunyt Elek József férfitestvérünk, aki 76 esztendőt élt és Újhegyben lakott. Temetése július 30-án, hétfőn 15 órától lesz a Környei úti temetőben.

Felsős hittantábor egy szervező szemével

Minden évben igyekszünk olyan tartalommal megtölteni a napokat, ami segít a diákoknak Isten és önmaguk megismerésére és lehetőséget ad, hogy a mindennapokat könnyebben éljék meg. Az idei táborunk témája a választás, döntés volt. Tovább

Az Úr Jézus Krisztus legyen a mi gyülekezetünk Őriző Pásztora!

--
www.reftata.hu | e-mail | Facebook
--