Hirdetések 2018.02.11

logo

Kedves Testvérünk!

Az elmúlt vasárnapi istentiszteleten elhangzott hirdetéseket küldjük elektronikus formában.

Missziós Bizottság alakuló ülése

Február 14-én, szerdán 18 órától a Gyülekezeti Teremben tartja meg alakuló összejövetelét a Missziós Bizottság, amelynek munkájába kétféle formában is be lehet kapcsolódni. Egyrészt az elképzelésekkel, tervekkel, másrészt pedig elvégzett szolgálattal. Mindazokat várjuk tehát, akik ebben a szolgálatban részt szeretnének venni. További részletekért missziós gondnokunkat, Gábriel Tamást keressék.

Férfi bibliaóra -  Társadalom és a Biblia

Február 15-én, csütörtökön 18 órától megtartjuk a férfikör következő alkalmát a Könyvtárban, amelyen témánk a „Társadalom és a Biblia” lesz.

Gyülekezetünk kórusa

Csütörtökön 18 órától folytatja próbáit gyülekezetünk kórusa az Imaházban. Várjuk a kórusba az eddig is éneklőket, és új tagokat egyaránt!

Női bibliaóra

Február 16-án, pénteken 18 órától lesz női bibliaóránk a Könyvtárban, hívjuk és várjuk nőtestvéreinket erre az alkalomra.

Egyházmegyei presbiteri konferencia

Szombaton, február 17-én, 10 órától a komáromi református templomban lesz Egyházmegyénk presbiteri konferenciája. Kérem mindazokat, akik szeretnének a konferencián részt venni, hogy szándékukat az istentiszteletet követően jelezzék.

Böjti istentisztelet úrvacsorával

Ránk következő vasárnap, február 18-án, böjt első vasárnapján, a délelőtti istentiszteleteinken az Úr szent asztalát megterítjük. Készüljünk imádságos szívvel és lélekkel az úrvacsorára. Azt is hirdetjük, hogy a hat böjti vasárnapon Dániel könyvének egy-egy részletét fogjuk majd venni, jövő vasárnap az 1. rész kerül majd elénk, készüljünk úgy is erre az istentiszteletre, hogy otthon elolvassuk ezt a bibliai szakaszt.

Kupakgyűjtés egy beteg kislány megsegítésére

Továbbra is gyűjtjük a kupakokat a beteg kislánynak, ezeket a hivatalban és az istentiszteletek alkalmával lehet leadni.

Szeretetpersely 

Ahogyan hirdettük, a szeretetperselybe elhelyezett adományokkal a kárpátaljai Nagybereg gyülekezetét és líceumát támogatjuk. (Templomban fekete persely, imaházban fehér perselyek.)

Halottainkat hirdetjük

Eltemettük Nagy László férfitestvérünket, aki 84 esztendőt élt és a Deák Ferenc utcában lakott. Ravatalánál Lukács evangéliumának a 13. részéből hangzott fel Isten vigasztaló üzenete: „Valaki ezt kérdezte tőle: Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Ő így felelt nekik: Igyekezzetek bemenni a szoros kapun…”

Elhunyt Nagy Lajosné Tóth Margit asszonytestvérünk, aki 74 esztendőt élt és a József Attila utcában lakott. Temetésének időpontjáról később történik intézkedés.

Elhunyt Ásoth Lászlóné Piriti Margit asszonytestvérünk, aki 71 esztendőt élt és a Dadi úton lakott. Temetése ránk következő pénteken, február 16-án, 15 órától lesz a Környei úti temetőben.
 

Az Úr Jézus Krisztus legyen a mi gyülekezetünk Őriző Pásztora!

--
www.reftata.hu | e-mail | Facebook
--