Hirdetések 2017.10.22

logo

Kedves Testvérünk!

Megjelent a Harangszó legújabb száma. Olvashatunk benne a reformáció 500. évfordulójáról, beszámolunk nyári programjainkról, családi napunkról, valamint sok egyéb, a gyülekezetünket érintő írást találhat benne az olvasó. A Harangszó elektronikusan letölthető honlapunkról.

A következőkben a vasárnapi istentiszteleten elhangzott hirdetéseket küldjük elektronikus formában.

Presbiteri bibliaóra

A szerdai napon, október 25-én 18 órától a könyvtárban lesz presbiteri bibliaóránk következő alkalma, ahol témánk az ember élete Isten útján témakörben lesz: születés – keresztelés. Várjuk presbitertestvéreinket erre az alkalomra!

Lelkészünk felszentelése

Október 28-án, szombaton 10 órától, a pápai ótemplomban kerül sor Papp László beosztott lelkészünk felszentelésére. Az istentisztelet mintegy 2 órás időtartamú lesz. Megkérjük mindazokat, akik jönni szeretnének, hogy részvételi szándékukat jelezzék.

Úrvacsora és egyházmegyei reformációs ünnepség

Október 29-én, 1 hét múlva vasárnap, a délelőtti istentiszteleteinken az új borért való hálaadásunk alkalmából az Úr szent asztalát megterítjük, készüljünk imádságos szívvel az úrvacsorára!
Ugyancsak 29-én délután 15 órától templomunkban lesz az egyházmegyei reformációs ünnepség. Ennek kapcsán hirdetjük, hogy ezen a napon a 18 órás istentiszteletünk elmarad. Az istentiszteletet szeretetvendégség követi majd, amihez kérjük kedves testvéreink segítségét mind az előkészületekben, mind pedig a süteményekben!

Közös istentisztelet evangélikus testvéreinkkel

Október 30-án a tóvárosi református imaházban, 31-én az evangélikus kistemplomban 18 órai kezdettel lesznek evangélikus testvéreinkkel közös istentiszteleti alkalmaink, hívjuk és várjuk erre is minden kedves testvérünket! 

Adományok az ifjúsági és közösségi tér felújítására

Az ifjúsági és közösségi tér kialakítására továbbra is kérjük kedves testvéreink adományát. Az adományokat a lelkészi hivatalban, vagy a szórólapon is feltüntetett bankszámlákra lehet befizetni. Terveink szerint 3 millió forintos felújítást végeznénk, amelyből a pénteki napig 1.721.235 Ft érkezett be, vagyis céljaink 57,37%-a már rendelkezésre áll, köszönjük minden kedves testvérünk befizetett adományát!

Óraátállítás

Hirdetjük, hogy a következő szombatról vasárnapra virradó éjszaka fog megtörténni az óraátállítás, érkezzünk így 29-én minden gyülekezeti alkalomra!

Perselypénz a Nyíregyháza Örökösföldi templom építésére

Ránk következő vasárnapon a perselypénzünket a Nyíregyháza Örökösföldi templom építésére ajánljuk fel, készítsük így perselyadományunkat!

Zsetonokkal szavazzunk a Kenderkére!

A TESCO áruházakban (Tatán, Tatabányán és Komáromban) lehetőség van arra, hogy a vásárlásnál kapott zsetonokkal szavazzunk a pénztárak mellett. Kérjük, hogy akinek lehetősége van, a Kenderke Iskolánk udvarán kialakítandó zöld felületet támogassa ezzel. Röviden: a zsetonokkal szavazzunk a Kenderkére!

Halottainkat hirdetjük

Az elmúlt héten elbúcsúztunk Demény Gáborné Kalmár Erzsébet asszonytestvérünktől, aki a Bláthy Ottó utcában lakott és 72 esztendőt élt. A Római levél 15. részének a 13. verséből hangzott fel Isten bátorító üzenete: „A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által”.

Elhunyt Szabó Lajosné Guzmics Margit asszonytestvérünk, aki 83 esztendőt élt és a Kálvária utcában lakott. Temetése ránk következő szerdán, október 25-én, 11 órától lesz a Környei úti temetőben.

Az Úristen vigasztaló kegyelme kísérje elhunyt testvéreink itt maradt gyászoló szeretteit!

Az Úr Jézus Krisztus legyen a mi gyülekezetünk Őriző Pásztora!
--
www.reftata.hu | e-mail | Facebook
--