Hirdetések 2019.05.26

logo

Kedves Testvérünk!

A vasárnapi istentisztelet során elhangzott hirdetéseket küldjük elektronikus formában.

Presbiteri bibliaóra

Szerdán, május 29-én 18 órától lesz presbiteri bibliaóránk, amelyre hívjuk és várjuk minden presbiter testvérünket!

Óvodai kibocsátó istentisztelet

Május 31-én, pénteken 17 órától lesz Óvodánk kibocsátó istentisztelete, amelyre hívjuk és várjuk minden kedves testvérünket!

Hittanos tanévzáró zenés istentisztelet

Vasárnap, június 2-án 16 órától tartjuk meg zenés istentiszteletünket a templomban, amely egyúttal a hittanos tanévzáró alkalma is. Hívjuk és várjuk hittanos gyermekeinket, szüleikkel és nagyszüleikkel együtt erre az istentiszteletre.

Adományok az imaházra és gyülekezeti otthonra

Megkezdődtek imaházunknak és a gyülekezeti otthonnak a felújítása. A meghirdetett adománykeretet már meghaladva 5.027.000.- forint, vagyis a tervezett adomány-összeg 125,6%-a érkezett be céladományként. Isten áldása legyen a jókedvű adakozók életén! Tekintettel arra, hogy az imaház felújítása kapcsán további munkák merültek fel, többek között a gyülekezeti konyha felújítása, így kérjük továbbra is szeretettel mindazokat, akiket Isten erre indít, hogy támogassák a felújítás munkáját adománnyal!

Lelkészavatás Etén

Június 1-jén, szombaton 10 órától lesz Etén az új lelkipásztor, Szép Sándor beiktatása. Kérjük, hogy aki szeretne jönni, részvételi szándékát feltétlenül jelezze Szabó Előd lelkipásztornak.

Szeretetpersely

Június 23-ig, a szeretetperselybe elhelyezett összegeket táboraink lebonyolítására fordítjuk. (Tóvároson fehér, templomban fekete persely)

Harangszó

Elkészült a Harangszó pünkösdi száma, amely honlapunkon is olvasható.

Halottainkat hirdetjük

Eltemettük Darázsi Józsefné Musicz Ilona asszonytestvérünket, aki 78 esztendőt élt és Tatabányán lakott. Ravatalánál Lukács evangéliumának 13. részéből hangzott Isten vigasztaló üzenete: „Valaki ezt kérdezte tőle: Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Ő így felelt nekik: Igyekezzetek bemenni a szoros kapun…”

Eltemettük Apai István férfitestvérünket, aki 86 esztendőt élt és a Fellner Jakab utcában lakott. Ravatalánál a Jelenések könyve 22. részéből hangzott Isten üzenete: „Azután megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a Bárány trónjából ered. A város főútjának közepén, a folyó két ága között van az élet fája, amely tizenkétszer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak.”

Az Úr Jézus Krisztus legyen a mi gyülekezetünk Őriző Pásztora!

--
www.reftata.hu | e-mail | Facebook
--