Hirdetések

Hirdetések 2023. 09. 24.

Hálaáldozatra az alkalom készen van. Adakozzunk Isten dicsőségére, hálából a tőle kapott ajándékokért, nem feledve az igének szavát: „Mindazok a férfiak és asszonyok, akiket a szívük arra indított, hogy adakozzanak a...

Bővebben...

Élő közvetítés

Az istentiszteletet élőben hallgathatja az alábbi linken:

Állandó alkalmaink

ISTENTISZTELET
vas 9:00 - tóvárosi kistemplomban
vas 10:00 - tatai templomban
csüt de. - mindkét idősek otthonában
csüt du. - a kórházban

IMAÓRA

vas 18:00 - Tóvárosi imaházban.

Facebook

 

 

Hirdetések

2023. szeptember 24 Írta: Szabó Előd

Hirdetések 2023. 09. 24.

Hálaáldozatra az alkalom készen van. Adakozzunk Isten dicsőségére, hálából a tőle kapott ajándékokért, nem feledve az igének szavát: „Mindazok a férfiak és asszonyok, akiket a szívük arra indított, hogy adakozzanak a különféle eszközökre, elhozták önkéntes ajándékukat az Úrnak.”

1. Istentiszteletet ránk következő vasárnapon 9 órától és 18 órától a kistemplomban, 10 órától pedig a templomban tartunk, ha az Úr engedi és élünk! A hirdetéseknek megfelelően a mai napon is megtartjuk esti istentiszteletünket a kistemplomban.

2. Gyülekezeti alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 19.30-tól lesz a gyülekezeti foci alkalma a gimnázium tornatermében. Szerdán 18 órától tartjuk meg presbiteri bibliaóránkat a könyvtárban. Csütörtökön 18 órától tartja meg első próbáját kórusunk a kistemplomban. Ezt az alkalmat, a szokásoknak megfelelően szeretetvendégség követi. Szeretettel várjuk a kórus próbára a kórus tagjait, és új érdeklődőket egyaránt! A pénteki napon 19 órától lesz a középiskolás korosztálynak az ifi alkalom, amelyre várjuk szeretettel a 14-19 éves korosztályt az ifjúsági és közösségi térbe!

3. A tegnapi napon volt gyülekezetünkben a Családi Nap, amely az időjárás ellenére jó hangulatban, igazi testvéri együttlétben zajlott. Köszönjük mindenkinek a segítségét, akik bármilyen formában hozzájárultak a Családi Nap lebonyolításához!

4. Egyházi törvényünk előírása alapján hirdetjük, hogy gyülekezetünkben 2023. október 8-án, 2 hét múlva rendezzük meg a presbiterválasztást. A presbiterválasztó közgyűlésre 2 részközgyűlés keretében kerül sor, a 9 órás kistemplomi, és a 10 órás templomi istentiszteletet követően. A törvényi kötelezettségnek megfelelően hirdetjük a jelöltek neveit. Presbiteri tisztségre jelöltek: dr. Becker Tibor, dr. Cseh Tamás, Erdei Gyula, Gábriel Tamás, Horváth Róbert, Hörömpöli Tibor, Judea-Farkas Tünde, dr. Kádár György, Köblös István, Nágelné Csere Ágnes, Retkes Gábor, Szaladosné Popovics Kinga, Szabó Bálint, Szabó Gábor, Vadász Ferenc, dr. Varga József. Főgondnoki tisztségre Köblös Istvánt, Retkes Gábort és dr. Varga Józsefet jelölte a gyülekezet. Megkérjük Kedves Testvéreinket, hogy a választás hírét adják tovább minél többeknek. Szeretettel hívjuk és várjuk gyülekezeti tagjainkat az október 8-i választói közgyűlésre!

5. Szeretnénk minden hónapban egy területet kiemelni a gyülekezetünkből, amiért az adott időszakban imádkozhatunk. Szeptemberben az intézményeinkért, az ott dolgozó pedagógusokért, munkatársakért, valamint a gyermekekért és fiatalokért imádkozunk, akik bölcsődénkben, óvodánkban, általános iskolánkban, művészeti iskoláinkban és gimnáziumunkban tanulnak, fejlődnek. Imádkozzunk, hogy az intézményeinkben dolgozó több, mint 100 tanárunk és nevelőnk a fizikai és lelki terheket tudják hordozni, ami a mindennapi feladatokból és a hivatásukat megnehezítő külső körülményekből is fakadnak. Könyörögjünk pedagógusainkért, hogy se hitben, se szeretetben ne fáradjanak meg, valamint a gyermekek, diákok fejlődéséért, hogy növekedhessenek ismeretben, Isten és emberek előtt való kedvességben.

6. Hirdetéseink, valamint állandó gyülekezeti alkalmaink időpontjai elérhetőek honlapunkon, a www.reftata.hu címen, valamint a templomkerítésen és a kistemplom bejáratánál lévő hirdetőszekrényben nyomtatott formában.

Az Úr Jézus Krisztus legyen a mi gyülekezetünk Őriző Pásztora!

Share

Továbbiak

 

Kapcsolat

dcf5fcfbb6f5f1f30504f5cb030af9b0d8f906f104f1fccab0c2c8c9c0b0e4f104f1bcb0dbfff303f9b00504f3f1b0c1c5beccf202b0bfcee4f5fcf5f6fffecab0b8c3c4b9b0c3c8c0bdc6c1c6ccf202b0bfced5fdf1f9fccab0ccf1b0f802f5f6cdb2fdf1f9fc04ffcaf8f906f104f1fcd002f5f604f104f1bef805b2cef8f906f104f1fcd002f5f604f104f1bef805ccbff1ceccbf00ce9d9acc00cee4f5fd00fcfffdcab0e4f104f1bcb0dbfff303f9b00504f3f1b0c1c5beccf202b0bfcee4b6fff1f30504f5cb06b6f1f1f30504f5cb02ff03f9b0f9fdf1f8b6f1f1f30504f5cb0acab0e4f104f1bcb0e3fffdfff709f9b0d2b6f5f1f30504f5cbfcf1b00504f3f1b0c5beccbf00ce9d9acc00ced10ab0f5f709f8b6f1f1f30504f5cb0afbb6ff05fdfccb0a03b6f5f1f30504f5cbf7b0f2f1fefb030ab6f1f1f30504f5cbfdfcf1030ab6f1f1f30504f5cbfdf1f9caccf202b0bfcee4f104f1f9b0e2f5f6ff02fdb6f1f1f30504f5cb040503b0d5f709f8b6f1f1f30504f5cb0afbb6ff05fdfccb0a03b6f5f1f30504f5cbf7ccf202b0bfcec1c1c6c0c0c0c0c6bdc0c0c0c0c0c0c0c0bdc0c4c3c4c8c6c1c2b0b8d5020304f5b0d2f1fefbb9ccf202b0bfcec1c1c7c4c0c0c4c7bdc2c0c1c3c2c6c7c5b0b8dfe4e0b9 fAHEpB04ThGeiTg8USWDV9620xueE7J caesar This page part is protected against spam bots and web crawlers. In order to be displayed you need to enable Javascript in your browser, and then reload the page.