Hirdetések

Hirdetések 2023. 03. 26.

Hálaáldozatra az alkalom készen van. Adakozzunk Isten dicsőségére, hálából a tőle kapott ajándékokért, nem feledve az igének szavát: „Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. ...

Bővebben...

Élő közvetítés

Az istentiszteletet élőben hallgathatja az alábbi linken:

Állandó alkalmaink

ISTENTISZTELET
vas 9:00 - tóvárosi kistemplomban
vas 10:00 - tatai templomban
csüt de. - mindkét idősek otthonában
csüt du. - a kórházban

IMAÓRA

vas 18:00 - Tóvárosi imaházban.

Facebook

 

 

Hirdetések

2023. március 26 Írta: Szabó Előd

Hirdetések 2023. 03. 26.

Hálaáldozatra az alkalom készen van. Adakozzunk Isten dicsőségére, hálából a tőle kapott ajándékokért, nem feledve az igének szavát: „Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten.”

1. Istentiszteletet ránk következő vasárnapon 9 órától és 18 órától a kistemplomban, 10 órától pedig a templomban tartunk, ha az Úr engedi és élünk! A hirdetésnek megfelelően a mai napon is megtartjuk esti alkalmunkat a kistemplomban. Következő vasárnap, április 2-án mindkét délelőtti istentiszteletünkön a Pápai Református Teológiai Akadémia ünnepi követe, Csősz Tamás szolgál, fogadjuk őt imádságos szívvel és szeretettel!

2. Eltemettük Hercegh Ildikó Erzsébet asszonytestvérünket, aki 73 esztendőt élt és a Keszthelyi utcában lakott. Ravatalánál Márk evangéliumának a 8. részéből hangzott Isten erőt adó üzenete: „Jézus ismét rátette a kezét a szemére, ő pedig körülnézett, és meggyógyult, tisztán látott mindent”.

Elhunyt Gulyás Ferenc férfitestvérünk, aki 55 esztendőt élt és a Tavasz utcában lakott. Temetése holnap, március 27-én 15 órától lesz a Környei úti temetőben.

Elhunyt Kosztolányi Sándorné Zagyva Vilma asszonytestvérünk, aki 87 esztendőt élt, és a Tavasz utcában lakott. Temetése pénteken, március 31-én, 15 órától lesz a Környei úti temetőben.

Az Úristen vigasztaló kegyelme legyen elhunyt testvéreink itt maradt gyászoló szeretteivel!

3. Gyülekezeti alkalmainkat hirdetem. Hétfőnként 19.30-tól van a gimnázium tornatermében sportolási lehetőség, ahol együtt focizhatunk fiatalok és még fiatalabbak. A szerdai napon, március 29-én 16 órától lesz presbiteri bibliaóránk, amelyet presbiteri gyűlés követ. Megkérjük presbiter testvéreinket, akik nyomtatott formában kapják a meghívót, hogy vegyék át ezeket az istentiszteletet követően! Csütörtökön 18 órától megtartjuk kórusunk próbáját az ifjúsági és közösségi térben. A pénteki napon 19 órától lesz a középiskolás korosztálynak az ifi alkalom, amelyre várjuk szeretettel a 14-19 éves korosztályt! A szombati napon, április elsején, 18 órától lesz a Fiatal Felnőttek Alkalma (FIFA) az ifjúsági és közösségi térben, várjuk erre a már középiskolából kikerült fiatal felnőtteket! Ránk következő vasárnapon két különlegesebb alkalom is lesz. A 10 órás istentiszteletet követően megtekinthetjük a Kossuth téren a böjti karikázót, amelyen művészeti iskolánk diákjai és tanárai is szerepelnek. Ezután pedig az úgynevezett batyus ebéd alkalmára hívunk mindenkit a gyülekezeti terembe, ahol gyülekezeti tagjainkkal kötetlen formában is együtt lehetünk még az asztal körül egy kis beszélgetésben. Kérjük, hogy mindenki a saját családjának, és még egy főnek hozzon ebédet erre az alkalomra, hogy mindenkit vendégül tudjunk látni.

4. Az idei évben is elkezdjük adománygyűjtésünket a Kárpátalján lévő nagyberegi líceum és gyülekezet számára. Nagy szükség van a segítségünkre, hiszen a háborús helyzet változatlanul fennáll, és ez a református intézmény sem számíthat máshonnan segítségre, csak az anyaországban élőktől. Adakozásra kétféle formában is van lehetőség. Egyrészt a bankszámláinkra történő utalással, ahol a közlemény rovatba írjuk be, hogy „Nagybereg”, másrészt pedig a szeretetperselyekbe bedobott adománnyal. A szeretetpersely a kistemplomban a fehér persely, a templomban pedig a fekete persely. Készüljünk úgy, hogy a gyülekezetben a húsvét hétfőig, április 10-ig összegyűjtött adományokkal a nagyberegi líceumot és gyülekezetet támogatjuk! Arra is kérjük minden Kedves Testvérünket, hogy ne szűnjünk meg imádkozni a békéért, kárpátaljai magyar testvéreinkért, minden menekültért, szenvedőért, gyászolóért; könyörögjünk a világ vezetőiért, a megoldásért, és ne fáradjunk meg a segítő cselekvésben!

5. Hirdetjük, hogy az idei esztendőben is megrendezzük gyülekezeti-családos táborunkat, július 27-30. között Nagybörzsönyben. Új helyszínen, de ugyanazzal a lelkesedéssel készülünk erre a táborra. Köszönjük mindazoknak, akik már jeleztek a táborral kapcsolatban, de van még néhány szabad helyünk, így aki még szeretne jönni, jelezze részvételi szándékát. Kérjük azt is, tekintve, hogy az előleget már átutaltuk a szálláshelynek, hogy a részvételi szándékot mindenki erősítse meg a fejenként 5000 Forintos előleg befizetésével.

6. Szeretnénk minden vasárnap egy szolgálati területet kiemelni a gyülekezetünkből, amiért az adott hónapban imádkozhatunk. Márciusban az idős gyülekezeti tagjaink felé szolgálatot végzőkért könyörgünk. 8 szolgálónk havi rendszerességgel látogat meg közel 40 idős embert a városban, 85. életévüket betöltött testvéreinket évente meglátogatják lelkészeink, valamint a városban lévő idősotthonokban is hetente szolgálunk Isten Igéjével. Hálásak vagyunk Istennek a megélt áldásokért, minden megélt örömért, de látjuk azt is, hogy szükség van még segítőkre ezen a területen. Imádkozzunk, hogy a mi Urunk indítson gyülekezeti tagokat arra, hogy az idősek között végzett szolgálatba beálljanak, és imádkozzunk a meglévő szolgálókért, hogy ne fáradjanak el, hanem erőt és szeretetet merítve Istentől, úgy tudjanak az idősekre odafigyelni, hogy ez is a mi Urunk dicsőségére legyen!

7. Hirdetéseink, valamint állandó gyülekezeti alkalmaink időpontjai elérhetőek honlapunkon, a www.reftata.hu címen, valamint a templomkerítésen és a kistemplom bejáratánál lévő hirdetőszekrényben nyomtatott formában.

Az Úr Jézus Krisztus legyen a mi gyülekezetünk Őriző Pásztora!

Share

Továbbiak

 

Kapcsolat

f40d1413ce0d090b1d1c0de31b2211c8f0111e091c0914e2c8dae0e1d8c8fc091c09d4c8f3170b1b11c81d1c0b09c8d9ddd6e40a1ac8d7e6fc0d140d0e1716e2c8d0dbdcd1c8dbe0d8d5ded9dee40a1ac8d7e6ed15091114e2c8e409c8101a0d0ee5ca150911141c17e210111e091c0914e81a0d0e1c091c09d6101dcae610111e091c0914e81a0d0e1c091c09d6101de4d709e6e4d718e6b5b2e418e6fc0d1518141715e2c8fc091c09d4c8f3170b1b11c81d1c0b09c8d9ddd6e40a1ac8d7e6fcce17090b1d1c0de31ece09090b1d1c0de31a171b11c811150910ce09090b1d1c0de322e2c8fc091c09d4c8fb1715170f2111c8eace0d090b1d1c0de31409c81d1c0b09c8ddd6e4d718e6b5b2e418e6e922c80d0f2110ce09090b1d1c0de32213ce171d1514e3221bce0d090b1d1c0de30fc80a0916131b22ce09090b1d1c0de31514091b22ce09090b1d1c0de3150911e2e40a1ac8d7e6fc091c0911c8fa0d0e171a15ce09090b1d1c0de31c1d1bc8ed0f2110ce09090b1d1c0de32213ce171d1514e3221bce0d090b1d1c0de30fe40a1ac8d7e6d9d9ded8d8d8d8ded5d8d8d8d8d8d8d8d8d5d8dcdbdce0ded9dac8d0ed1a1b1c0dc8ea091613d1e40a1ac8d7e6d9d9dfdcd8d8dcdfd5dad8d9dbdadedfddc8d0f7fcf8d1 l4PX4C6pCUmITtXpnQtkxcQ03hKajoK caesar This page part is protected against spam bots and web crawlers. In order to be displayed you need to enable Javascript in your browser, and then reload the page.