Hirdetések 2019.02.24

logo

Kedves Testvérünk!

A vasárnapi istentiszteleten elhangzott hirdetéseket küldjük elektronikus formában.

Egyházmegyei látogatás

Február 25-én, hétfőn, 18 órától lesz a Gyülekezeti Teremben az egyházmegyei látogatás alkalma, ahol a 2018-as évről szóló beszámolókat is meghallgathatjuk. Várjuk minden gyülekezeti tagunkat erre az alkalomra.

Kiscsoportos alkalmaink

Ránk következő kedden, február 26-án 18 órától megtartjuk 1. számú házicsoportunk alkalmát Vadász Ferenc Gondnok Úrnál.

Ránk következő szerdán, február 27-én 18 órától lesz presbiteri bibliaóránk alkalma az ifjúsági és közösségi térben, amelyre hívjuk és várjuk mind aktív, mind pedig tiszteletbeli presbitertestvéreinket!

Ránk következő pénteken, március 1-jén 18 órától tartjuk meg női bibliaóránkat az ifjúsági és közösségi térben, amelyre hívjuk és várjuk nőtestvéreinket!

Presbiteri gyűlés

Február 28-án, csütörtökön 17 órától tartjuk meg soron következő presbiteri gyűlésünket a Gyülekezeti Teremben. A névre szóló meghívót mindazok, akik nyomtatott formában kapják, elvihetik az istentiszteletet követően.

Ökumenikus beszélgetés

Március 2-án, szombaton 16 órától a gyülekezeti teremben lesz egy úgynevezett ökumenikus beszélgetés, amelyen a római katolikus, evangélikus és református egyházközségek parókus lelkészei válaszolnak a feltett kérdésekre. A kérdéseket február 24-e, vasárnapig kérjük eljuttatni Szabó Előd lelkipásztorhoz.

Böjti hét

Március 4. és 8. között, hétfőtől péntekig lesz gyülekezetünkben a böjti gyülekezeti hét. Az erről készült szórólapot elvihetjük emlékeztetőnek az istentiszteletet követően, vagy megtekinthetők honlapunkon.

Kiadványok

Megvásárolható a Tóvárosi Imaházról megjelent könyv 2500 Forintos áron, a Flóris Benő rektor életéről szóló füzet pedig 500 Forintos áron.

Választói névjegyzék

Egyházközségünk Presbitériuma elkészítette a 2019-es évre szóló Választói Névjegyzék tervezetét. Még a mai napon van lehetőség arra, hogy megnézzük a névjegyzéket, hogy abban gyülekezeti tagjaink szerepelnek-e. A névjegyzékbe azok kerülhetnek be, akik 18. életévüket betöltötték, a gyülekezet istentiszteleti alkalmain részt vesznek, az úrvacsorai lehetőséggel élnek, és a gyülekezet életéhez anyagilag is hozzájárulnak. Mindenki gondolja végig, hogy a feltételeknek megfelel-e, majd pedig ellenőrizze, hogy a névjegyzékben szerepel-e. Február 28-án a választói névjegyzéket az észrevételeknek megfelelően lezárjuk.

Takarítónőt keresünk

Hirdetjük, hogy gimnáziumunk takarítónőt keres. A részletekkel kapcsolatban keressék Illés Dániel Igazgató Urat, vagy Múthné Szakáts Zita Gazdasági Vezetőt.

Halottainkat hirdetjük

Eltemettük Bánhegyi Lászlóné Fülöp Ilona asszonytestvérünket, aki 80 esztendőt élt és a Deák Ferenc utcában lakott. Ravatalánál János evangéliumának a 14. részéből hangzott Isten bátorító üzenete: „Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen!”

Elhunyt Farkas Sándor József férfitestvérünk, aki 73 esztendőt élt és az Erdei Ferenc (új nevén Juszkó Béla) utcában lakott. Temetése ránk következő szerdán, február 27-én 15 órától lesz a Környei úti temetőben.
 
Az Úr Jézus Krisztus legyen a mi gyülekezetünk Őriző Pásztora!
--
www.reftata.hu | e-mail | Facebook
--