A Tatai Református Egyházközség Elnökségének nyilatkozata

2020. máj. 06 Írta: Szabó Előd

„Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (Timóteushoz írt második levél 1. rész 7. vers)

Többekben élhetett az a reménység, hogy a kormány rendelkezése nyomán enyhülhetnek az istentiszteletekkel, bibliaórákkal kapcsolatos korábbi rendelkezések és ismét találkozhatunk személyesen a templomban, kistemplomban, gyülekezeti termeinkben. Egyházközségünk Elnöksége, csatlakozva a Zsinat Elnökségi Tanács javaslatához, fenntartja március 17-én közzétett nyilatkozatát istentiszteleteink, közösségi alkalmaink, igazgatási testületeink üléseinek szüneteltetésével kapcsolatban.

Hálát adunk Istennek, hogy a szolgálat lehetősége a járvány első időszakában sem vétetett el tőlünk. A Szentlélek áldását érezzük abban, hogy végezhettük és végezhetjük az evangélium üzenetének hirdetését és a közösségépítés szolgálatát infokommunikációs eszközök felhasználásával.

Továbbra is imádkozunk a betegek gyógyulásáért és mindazokért, akik a járvány következtében veszítették el szerettüket. Imádkozunk az egészségügyben dolgozókért, és a felelősséget hordozó döntéshozókért.

Imádkozunk egész egyházunkért és az egyetemes Egyházért, hogy a próbatétel idején is hűségesek maradjunk a mi Urunk Jézus Krisztushoz és áldássá lehessünk az irgalmasság szolgálatában.

Továbbra is a március közepétől kezdve kialakított módon folytatjuk gyülekezeti életünket. Minden vasárnap 10 órától online követhető módon istentiszteletet tartunk (ezen csak a szolgáló lelkipásztor szűk családja – házastársa, gyermekei – valamint a kántor lehet jelen), ahol igeolvasással, imádsággal, igehirdetéssel szolgál valamelyik lelkipásztorunk. Lesz a jövő héten is hétfői áhítat, szerdai és pénteki podcast beszélgetés, csütörtöki imatéma, valamint a Tatai TV segítségével közvetített vasárnapi áhítat.

A lelkészi hivatalban személyes ügyfélfogadás továbbra sem lesz. Elektronikus levélben a hivatal@reftata.hu címen, valamint telefonon a 06-30-380-8496-os telefonszámon dr. Szabó Előd lelkipásztort lehet elérni. Kérjük, hogy figyeljék folyamatosan honlapunkat és közösségi oldalunkat, hogy helyi információkhoz juthassanak.

Dolgozunk azon, hogy igehirdetéseket juttassunk el azokhoz is, akiknek a technikai lehetőségeik korlátozottak. Kérjük gyülekezetünk fiataljait, hogy segítsenek ilyen formában is az idős gyülekezeti tagoknak.

Ebben a rendkívüli helyzetben, az életünk és egészségünk megóvását szolgáló fizikai távolságtartás kényszerű körülményei között is számos jelét tapasztalhattuk gyülekezeti közösségünk összetartozásának és reméljük, hogy ez továbbra is így marad. Kitartó türelemmel, Mindenható Istenünkbe vetett hittel, egységben és testvéri szeretettel, egymást segítve próbáljuk meg elviselni a megpróbáltatásokat.

Figyeljünk nagyon egymásra, a nehéz időkben is gondosan őrizzük meg gyülekezeti közösségünket és lehetőségeink szerint segítsük rászoruló testvéreinket, elsősorban beteg, magányos és idős egyháztagjainkat!

Imádkozzunk azért, hogy a mi Istenünk óvjon Bennünket, abban a reménységben, amit a zsoltáros is megfogalmazott: „Ha az Urat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátradhoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben.” (91. Zsoltár 9-12. verse)

A Tatai Református Egyházközség Elnöksége

Share

Továbbiak

 

Kapcsolat

d1eaf1f0abeae6e8faf9eac0f8ffeea5cdeefbe6f9e6f1bfa5b7bdbeb5a5d9e6f9e6b1a5d0f4e8f8eea5faf9e8e6a5b6bab3c1e7f7a5b4c3d9eaf1eaebf4f3bfa5adb8b9aea5b8bdb5b2bbb6bbc1e7f7a5b4c3caf2e6eef1bfa5c1e6a5edf7eaebc2a7f2e6eef1f9f4bfedeefbe6f9e6f1c5f7eaebf9e6f9e6b3edfaa7c3edeefbe6f9e6f1c5f7eaebf9e6f9e6b3edfac1b4e6c3c1b4f5c3928fc1f5c3d9eaf2f5f1f4f2bfa5d9e6f9e6b1a5d0f4e8f8eea5faf9e8e6a5b6bab3c1e7f7a5b4c3d9abf4e6e8faf9eac0fbabe6e6e8faf9eac0f7f4f8eea5eef2e6edabe6e6e8faf9eac0ffbfa5d9e6f9e6b1a5d8f4f2f4ecfeeea5c7abeae6e8faf9eac0f1e6a5faf9e8e6a5bab3c1b4f5c3928fc1f5c3c6ffa5eaecfeedabe6e6e8faf9eac0fff0abf4faf2f1c0fff8abeae6e8faf9eac0eca5e7e6f3f0f8ffabe6e6e8faf9eac0f2f1e6f8ffabe6e6e8faf9eac0f2e6eebfc1e7f7a5b4c3d9e6f9e6eea5d7eaebf4f7f2abe6e6e8faf9eac0f9faf8a5caecfeedabe6e6e8faf9eac0fff0abf4faf2f1c0fff8abeae6e8faf9eac0ecc1e7f7a5b4c3b6b6bbb5b5b5b5bbb2b5b5b5b5b5b5b5b5b2b5b9b8b9bdbbb6b7a5adcaf7f8f9eaa5c7e6f3f0aec1e7f7a5b4c3b6b6bcb9b5b5b9bcb2b7b5b6b8b7bbbcbaa5add4d9d5ae DhAiJ3PiHOs34dr2i3sVpCiiBBdH8mtM caesar This page part is protected against spam bots and web crawlers. In order to be displayed you need to enable Javascript in your browser, and then reload the page.