Hirdetések 2017.10.15

logo

Kedves Testvérünk!


Az elmúlt vasárnapi istentisztelet alkalmával elhangzott hirdetéseket küldjük elektronikus formában.

Halottainkat hirdetjük

Az elmúlt héten eltemettük Nagy Mártonné Havrán Irén asszonytestvérünket, aki 90 esztendőt élt és a Komáromi utcában lakott. Ravatalánál Máté evangéliumának a 7. részéből hangzott fel Isten biztató üzenete: „Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és nekirontottak annak a háznak, de nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva.”

Eltemettük Matos György férfitestvérünket, aki 79 esztendőt élt és az Esze Tamás utcában lakott. Ravatalánál János evangéliumának a 7. részéből hangzott fel Isten vigasztaló üzenete: "Jézus ekkor így szólt: Még egy kis ideig veletek vagyok, azután elmegyek ahhoz, aki elküldött engem."

Eltemettük dr. Varga Gyuláné Kovács Mária asszonytestvérünket, aki 83 esztendőt élt. Ravatalánál János evangéliumának 13. részéből hangzott fel Isten vigasztaló üzenete: „Gyermekeim, még egy kis ideig veletek vagyok: kerestek majd engem, és ahogyan megmondtam a zsidóknak, hogy ahova én megyek, oda ti nem jöhettek, most nektek is ezt mondom. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!”

Elhunyt Demény Gáborné Kalmár Erzsébet asszonytestvérünk, aki 72 esztendőt élt és a Bláthy Ottó utcában lakott. Hamvasztás utáni búcsúztatása október 21-én, 12 órától lesz a református templomban.

Az Úristen vigasztaló kegyelme kísérje elhunyt testvéreink itt maradt gyászoló szeretteit!

Férfikör

Csütörtökön, október 19-én 18 órától lesz a férfikör következő alkalma a könyvtárban, erre az alkalomra hívjuk férfitestvéreinket!

Megkezdődtek a munkálatok az ifjúsági és közösségi térben

Örömmel hirdetjük, hogy a tegnapi napon megkezdődtek az ifjúsági és közösségi tér kialakításával kapcsolatos munkálatok. A pápai teológia 7 erős hallgatójával, saját gyülekezetünk 2 fiataljával, 2 gondnokunkkal, 1 presbiterünkkel, valamint 3 lelkipásztorral együtt végeztük a munkát. Kibontottunk egy falat, megtisztítottuk az onnan kikerült téglákat, lambériát bontottunk, vakolatot vertünk le. Ezek a munkák anyagi ráfordítást – az ebéden és vacsorán kívül – nem igényeltek, viszont a további munkák minden bizonnyal kiadással járnak majd. Továbbra is kérjük tehát kedves testvéreink adományát. Az adományokat a lelkészi hivatalban, vagy a szórólapon is feltüntetett bankszámlákra lehet befizetni. Terveink szerint 3 millió Forintos felújítást végeznénk, amelyből a pénteki napig 1.567.235 Ft érkezett be, vagyis céljaink 52,24%-a már rendelkezésre áll, köszönjük minden kedves testvérünk befizetett adományát!

Programajánló

Október 20-ig tekinthető meg a várban a Kossuth téri ásatásról szóló kiállítás, mindenkit szeretettel várnak!

Presbiteri gyűlés

Október 22-én a 10 órás istentiszteletet követően rövid presbiteri gyűlést tartunk, amelyre hívjuk és várjuk presbiter testvéreinket.

Lelkészünk felszentelése

Október 28-án 10 órától a pápai ótemplomban kerül sor Papp László beosztott lelkészünk felszentelésére. Az istentisztelet mintegy 2 órás időtartamú lesz. Megkérjük mindazokat, akik jönni szeretnének, hogy részvételi szándékukat a lelkészi hivatalban jelezzék.

Egyházmegyei reformációs ünnepség

Október 29-én, 2 hét múlva vasárnap, délután 15 órától templomunkban lesz az egyházmegyei reformációs ünnepség. Ennek kapcsán hirdetjük, hogy ezen a napon a 18 órás istentiszteletünk elmarad. Az istentiszteletet szeretetvendégség követi majd, amihez kérjük kedves testvéreink segítségét!
 
Az Úr Jézus Krisztus legyen a mi gyülekezetünk Őriző Pásztora!
--
www.reftata.hu | e-mail | Facebook
--